© Photo News

Oppositie schiet met scherp op ‘ideologische’ beleidsverklaring van Elke Sleurs

De oppositie heeft vrijdag zwaar uitgehaald naar staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA), die in de bevoegde Kamercommissie haar beleidsverklaring over de fiscale fraude kwam toelichten. Die is volgens socialisten, groenen en cdH ideologisch gekleurd.

gjs

De hearing met Sleurs nam een valse start. De staatssecretaris was net met de inleiding begonnen, toen ze door een brandalarm werd onderbroken. Iedereen moest het Paleis der Natie verlaten en in het Warandepark verzamelen. Het bleek om een oefening te gaan en na een tijdje kon iedereen terug binnen, waarna Sleurs haar tussenkomst hernam.

‘Consternatie’

De reacties op de oppositiebanken waren erg scherp: Ahmed Laaouej (PS) sprak van 'consternatie' over de erg ideologisch gekleurde verklaring. Peter Vanvelthoven (sp.a) vond de beleidsnota 'ontgoochelend en verontrustend' met een gebrek aan ambitie om de grote fiscale fraude aan te pakken. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) vreesde dat de staatssecretaris in de richting van sabotage van de strijd tegen fiscale fraude wil gaan. Benoît Dispa (cdH) noemde de beleidsnota een 'slag in de buik' en stelde vast dat er nergens in de nota sprake is van fiscale rechtvaardigheid. 'Het beleid van de regering is zo rechts dat er zelfs geen verschil is in de kritiek van cdH en PVDA', zei Marco Van Hees (PVDA).

Kritiek

Inhoudelijk was er heel wat kritiek op de opdeling in de aard van fiscale overtredingen die de staatssecretaris wil maken: het niet vervullen van de wettelijke verplichtingen door de complexe wetgeving, belastingontwijking, en de fiscale fraude bewust naast zich neer te leggen. Ook de aankondiging dat bij het ontdekken van fouten 'een professionele dialoog gebaseerd op het geheel van feitelijke omstandigheden, vanuit ieders beroepsfierheid, gericht op de burger en de eerlijke onderneming' opgestart zou worden, lokte heel wat reacties uit. Vanvelthoven hekelde de lage budgettaire ambities van Sleurs - in de begroting staat 75 miljoen euro ingeschreven - voor de strijd tegen fiscale fraude.

Menselijk kapitaal

Elke Sleurs benadrukte dat ze veel respect heeft voor de ambtenaren van financiën, maar dat deze soms tegen een muur lopen door procedures of gebrek aan informatie. Daarom wil ze inzetten op het menselijk kapitaal dat verspreid is over verschillende diensten. De staatssecretaris wees ook op het belang van samenwerking met de bevoegde ministers en het parlement. Ze erkende dat de inkomsten van de fraudebestrijding aan de lage kant geschat werden. 'Het cijfer is realistisch, al hoop ik dat we meer binnen zullen krijgen', aldus Sleurs.