‘Lights Out’ in de Sint-Martinusscholen

Print

Foto: Brigitte Ramaekers

Herk-de-Stad - De leerlingen van de Sint-Martinusscholen namen deel aan de Wiskunde B-dag. Dat is een wedstrijd voor leerlingen van het vijfde en het zesde jaar met een uitgesproken wiskundige interesse. Vaardigheden als problemen oplossen, mathematiseren, redeneren, bewijzen, argumenteren en samenwerken staan centraal. De opdracht waaraan de leerlingen werken is technisch-exact georiënteerd. Het gaat dus om naar wiskundige 'problemen' waarmee ieder van ons in zijn dagelijks leven geconfronteerd kan worden.

De leerlingen kregen ’s morgens de omslagen met opdracht. We zien het niet dikwijls dat meer dan 50 leerlingen zich zo vlot verdelen over drie lokalen en zich zo snel installeren. Binnen de vijf minuten was iedereen uitgepakt en zaten ze in groepjes van drie of vier de opdracht te lezen: een opdracht over het spelletje ‘Lights Out' dat al sinds 1995 overal ter wereld wordt gespeeld. Het experimenteren, discussiëren en berekeningen maken kon beginnen. In de lokalengang hadden de leerkrachten wiskunde drank en versnaperingen voorzien en daar werd tussendoor graag en gretig gebruik van gemaakt.

Tijdens de middagpauze werd samen gegeten en gediscussieerd. Sommigen gingen al voor het belsignaal terug aan de slag, een enkeling ging tussendoor nog wat schaken. Na de middag begonnen ze aan het verslag. De resultaten verwoorden en neerschrijven in een samenhangende tekst werd als het saaiere werk ervaren. Om 16 uur was de klus geklaard. De beste teams worden op vrijdag 21 maart 2015 aan de Universiteit Utrecht, de initiatiefnemer van het project, verwacht voor een prijs. We noteren de datum alvast in onze agenda.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio