Kans klein dat trekvogel verspreider is van vogelgriep

De kans lijkt niet groot dat de recente uitbraak van vogelgriep in Nederland is veroorzaakt door trekvogels. Zij lopen het virus juist in dat land op, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen.

skn

Vorige maand afgerond onderzoek onder wilde eenden wijst uit dat rondtrekkende eenden het vogelgriepvirus waarschijnlijk niet meebrengen, maar vatbaarder zijn voor virussen die in Nederland heersen dan eenden die in Nederland blijven. Over het verband tussen vogelgriep bij wilde vogels en bij pluimvee is volgens het NIOO nog veel onduidelijk.

‘Voorbarig’

‘Het is een goede zaak dat nu gekeken is naar wilde eenden, maar er zijn meer trekvogels zoals ganzen en steltlopers’, aldus een woordvoerster dinsdag. ‘Het zegt dus niet alles.’ Ze vindt het voorbarig dat allerlei mensen nu dingen gaan roepen over de bron van de besmetting. Ze wacht liever de uitkomst af van de controles bij veertien pluimveebedrijven binnen een straal van 10 kilometer rond het getroffen pluimveebedrijf nabij Gouda. ‘Dan weten we weer iets meer, maar nog steeds niet alles.’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die toeziet op naleving van het vervoersverbod en de ophokplicht van vogels voert de controles uit. Het ministerie van Economische Zaken maakt de resultaten bekend.

Het vogelgriepvirus komt volgens het NIOO in de milde vorm voor bij watervogels zoals wilde eenden. Sommige van deze milde varianten kunnen zich bij pluimvee tot zogenoemde hoog-pathogene vormen ontwikkelen, die ook voor de mens gevaarlijk kunnen zijn.

Contact vrijwel onmogelijk

Vogelbescherming Nederland sluit zich aan bij de bevindingen van het onderzoeksinstituut. Bij de boerderij in Hekendorp is contact tussen kippen en trekvogels volgens de vereniging vrijwel onmogelijk. ‘Zolang niet duidelijk is op welke manier het virus H5N8 in ons land is gekomen, heeft speculeren voor alle partijen geen zin. De kans dat kippen van deze pluimveehouderij in contact met uitwerpselen van trekvogels zijn geweest is heel klein, omdat het een boerderij zonder vrije uitloop betreft.’

Volgens het Britse Landbouwministerie is de stam van het vogelgriepvirus in een eendenkwekerij in Yorkshire van het type H5N8, weinig gevaarlijk voor de mens en voor de voedselketen. Uit voorzorg is het bedrijf niettemin onder quarantaine geplaatst en dienen alle zesduizend eenden afgeslacht te worden.