© AFP

FIFA dient klacht in na fraude bij toewijzing WK 2018 en 2022

De wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag bij de Zwitserse lokale autoriteiten klacht ingediend tegen bepaalde individuen die een vinger in de pap hadden bij de toewijzing van het WK 2018 en 2022. Die klacht vloeit voort uit het rapport dat onderzoeker Michael Garcia opstelde over de toewijzing van het WK 2018 en 2022. FIFA-voorzitter Blatter kondigde, ondanks druk van buitenaf, wel aan het rapport niet publiek te zullen maken. ‘Anders overtreden we de wet.’

wic

FIFA-voorzitter Sepp Blatter maakte dinsdagmiddag bekend dat hij de klacht neerlegde op vraag van Joachim Eckert, de voorzitter van de Ethische Commissie van de wereldvoetbalbond. In een interview dat de FIFA zelf vrijgaf had Eckert het over ‘vermoedelijke frauduleuze activiteiten in relatie met Zwitserland’. Verder werden er geen details gegeven welke wetten precies overtreden zouden zijn.

Toch houdt diezelfde Eckert nog steeds vol dat er onvoldoende bewijs is dat de FIFA de WK-organisatie in 2018 en 2022 onrechtmatig aan Rusland en Qatar toekende. Hij gaf wel toe dat er ‘aanwijzingen zijn dat er zich illegale activiteiten hebben afgespeeld’. Die moeten uitgeklaard worden door de lokale autoriteiten, gaf hij aan.

Rapport Garcia wordt niet openbaar gemaakt

Ondanks de roep van onder meer topmannen in de Duitse en Engelse bond om het rapport van onderzoeker Michael Garcia, dat dieper inging op de corruptie bij de toewijzing van het WK, publiek te maken, houdt FIFA-voorzitter Sepp Blatter die boot af. ‘We hebben dat vanuit een juridisch standpunt vakkundig onderzocht. Het resultaat was duidelijk: als de FIFA het rapport wereldkundig maakt, overtreden wij niet alleen onze eigen regels, maar ook de (Zwitserse, nvdr) wetten. En gezien ons hoofdkwartier in een staat ligt, zijn wij gebonden aan die lokale wetten. De pers en anderen die vragen dat de FIFA het rapport openbaar maakt, zijn kennelijk van mening dat wij de wetten maar moeten negeren...’ Blatter bedoelt hiermee dat de FIFA de privacywetgeving zou overtreden indien het de namen die in het vertrouwelijke rapport staan naar buiten zou brengen.