© Shutterstock

Een dagelijks aspirientje helpt niet tegen een hartaanval

Een nieuw Japans onderzoek wilde weten of het nemen van een dagelijkse kleine dosis aspirine mensen met risicofactoren kan helpen om een eerste hartaanval te vermijden. Voor zij die al een hartaanval hebben doorstaan, is het nuttig gebleken, maar werkt het ook als preventief middel?

kvd

Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat mensen die al een hartaanval hebben gehad best dagelijks een kleine dosis aspirine innemen om een tweede te vermijden. Aspirine kan immers ontstekingen verminderen en bloedklonters vermijden waardoor het levensreddend kan zijn. Omdat er echter weinig bewijs is of het geneesmiddel ook patiënten met hoge bloeddruk, hoge cholesterol of diabetes beschermt tegen een eerste hartaanval, gingen Japanse onderzoekers de kwestie verder onderzoeken.

Geen significant verschil

Ze verzamelden 14.646 vrijwilligers tussen 60 en 85 jaar die nooit eerder een hartaanval hadden gehad, maar die wel in de risicogroep zaten. Ze duidden willekeurig aan welke deelnemers dagelijks een dosis aspirine moesten nemen en welke niet. De onderzoekers hebben hen vijf jaar lang bestudeerd en besloten in de Amerikaanse medische krant 'JAMA' dat er geen significante verschillen waren tussen de twee groepen wat betreft hartaanval, hartaandoeningen of dood.

Gedurende deze periode stierven er ten gevolge van een hartkwestie 58 mensen in de groep die aspirines namen, in vergelijking met 57 mensen in de niet-aspirinegroep. Globaal gezien had 2,77% van de aspirinenemers een hartaanval, ten opzichte van 2,96% van zij die het niet namen, een verschil dat volgens de onderzoekers weinig significant is.

Oppassen voor bijwerkingen

Naast het kleine verschil is er ook het feit dat aspirine heel wat bijwerkingen kan hebben, waardoor het niet altijd goed is het gebruik ervan aan te raden. Drie nieuwe studies vinden het daarom beter het belang van aspirine te bekijken binnen afzonderlijke groepen patiënten: hoe helpt het de diabetici, hoe helpt het de hartpatiënten en hoe nuttig is het voor mensen ouder dan 70? Totdat deze resultaten bekend zijn, raden de onderzoekers aan om te overleggen met de dokter of een dagelijkse dosis aspirine jou kan beschermen tegen een hartaanval.

Meer over Gezondheid

Niet te missen