© BELGA

Aartsbisschop Léonard brengt hulde aan priester Daens

Het Priester Daensfonds heeft zaterdagnamiddag op het stadhuis in Aalst het boek ‘Aan Daens’ voorgesteld. Het is een huldeboek naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de geboorte van de priester en sociale voorvechter uit Aalst. Het boek bevat tientallen bijdragen en items (brieven, tekeningen, gedichten, verhalen) over Daens.

Eén van de bijdragen is van de hand van aartsbisschop André-Jozef Léonard die Adolf Daens vooral leerde kennen via de film Daens, die hij twee keer heeft gezien, en het boek van Louis Paul Boon over zijn broer Pieter Daens. “Ik weet dat u een moeilijk karakter had en dat uw woorden soms wat nuance misten”, schrijft mgr. Léonard. “Door openlijk uw werk te steunen had men u misschien tot iets meer gematigdheid kunnen aanzetten. Maar over de grond van de zaak had u volledig gelijk. U deed er goed aan mee te strijden aan de kant van de arbeiders, die schandelijk werden uitgebuit, die heler dagen voor een hongerloon moesten werken, die blootgesteld waren aan willekeur en misbruiken van allerlei slag. Zelfs al is het principieel niet aan te bevelen dat een priester een politieke beweging lanceert, toch kon men het u grotendeels vergeven door de uitzonderlijke omstandigheden waarin u en uw mensen leefden.”

De Franstalige aartsbisschop heeft ook begrip voor de inzet van Daens voor de Vlaamse ontvoogding en zijn inzet “voor de erkenning van de taal en de cultuur van uw streek, in een tijd waarin de Belgische staat nog een instrument van onrechtmatige verfransing van heel uw volk was”. Tot slot spreekt hij zijn bewondering uit voor zijn trouw aan de Kerk, aan haar leer (“U was een sterk voorvechter van Leo XIII’s encycliek Rerum Novarum!”) en het priesterschap. “Zelfs toen elke openbare uitoefening van uw priesterschap verboden was, bleef u een man van gebed, trouw aan de sacramenten van de Kerk en aan de plichten van een priester. Daar neem ik oprecht mijn hoed - en zelfs mijn mijter - voor af!”, aldus mgr. Léonard.

(belga)