© BELGA

Bart De Wever met 91 procent herverkozen als voorzitter van N-VA

Bart De Wever kan beginnen aan zijn vierde termijn als voorzitter van N-VA. De Wever haalde 91 procent van de stemmen, zijn uitdager Geert Vertongen 9 procent. Dat is zaterdag bekendgemaakt op de N-VA-partijraad. De Wever wil als voorzitter onder meer werk maken van “stabiliteit en continuïteit” voor zijn partij en herhaalt dat hij niet van plan is om “eeuwig voorzitter te blijven”.

De meer dan 40.000 leden van N-VA konden tot 10 november per brief of elektronisch hun stem uitbrengen. Van alle uitgebrachte stemmen gingen er uiteindelijk 90,76 procent naar Bart De Wever en 9,24 procent naar Geert Vertongen. De vrij onbekende Vertongen, voorzitter van de Diepenbeekse N-VA-afdeling en gewezen Sabena-piloot, haalt daarmee geen onverdienstelijk resultaat.

Dat lijkt De Wever ook te erkennen. “Geert heeft een waardige campagne gevoerd, waarin hij een aantal terechte bekommernissen onder de aandacht bracht. Een aantal van die punten, zal ik dan ook verder uitwerken”.

De 43-jarige De Wever is sinds 2004 voorzitter van N-VA en begint nu aan zijn vierde termijn als kopman van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Eigenlijk kan een voorzitter bij N-VA maar twee termijnen na elkaar doen. Maar De Wever kreeg eerder in 2011 al een uitzondering en dat gebeurde ook ditmaal. In 2011 haalde De Wever nog 99,35 procent van de stemmen, maar toen was hij ook de enige kandidaat voor het voorzitterschap.

De Wever liet al weten dat hij zich opnieuw kandidaat had gesteld omdat zijn partij in een “transitiefase” zit, met name door de regeringsdeelname op twee niveaus waardoor verschillende mensen die De Wever mogelijk hadden kunnen opvolgen een ministerpost hebben gekregen. Net om zijn partij in “rustiger vaarwater” te brengen, ging De Wever voor een extra termijn.

Die boodschap herhaalde De Wever ook zaterdag: “Nu hebben we als partij nood aan stabiliteit en continuïteit. We mogen onze talenten niet opbranden vooraleer ze zich kunnen bewijzen”, klonk het.

Toen De Wever in 2011 herverkozen werd, zei hij dat hij hoopte dat het zijn laatste voorzittersmandaat zou zijn. Nu zegt hij: “Ik kan u geruststellen: ik ben niet van plan voor eeuwig voorzitter te blijven”.

Het was de eerste keer dat de partijraad in haar nieuwe samenstelling bijeenkwam. De afgelopen maand verkozen de N-VA-leden immers ook nieuwe partijraadsleden. Op de partijraad van december zal een nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur verkozen worden, bestaande uit twee ondervoorzitters en een nationaal secretaris. De penningmeester wordt verkozen op de partijraad van januari.