© stijn van dingenen

Gespreksavond rond kansarmoede brengt alarmerende cijfers

Afgelopen vrijdag vond in CC Casino een gespreksavond plaats over kinderarmoede. De organisatie was in handen van PVDA. In een goed volgelopen zaal namen gewezen buurtwerker Jef Lingier en Kim Dewitte, docent welzijnsmateries aan onder meer de KU Leuven, het woord.

stijn van dingenen

Tijdens de uiteenzetting werden een aantal markante cijfers naar voren gebracht, specifiek van toepassing op Houthalen-Helchteren. Cijfers die aangereikt werden door instanties als Kind&Gezin. "De samenstelling van de cijfers gebeurt op basis van verschillende parameters", aldus Jef. "Wanneer we het over kansarmoedecijfers hebben, dan zijn die gebaseerd op de thuissituatie van de betrokken gezinnen. Hierbij wordt er gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, de tewerkstelling in het gezin, verschillende gezondheidsaspecten komen aan bod, maar bijvoorbeeld ook het taalgebruik tussen moeder en kind is één van de parameters. Al die facetten samen bepalen of een kind in een kansarme situatie geboren wordt en opgroeit, of niet."

Kansarmoede-index"Globaal genomen kunnen we stellen dat Houthalen-Helchteren op vlak van kansarmoede bij kinderen erg slecht scoort. In 2009 toonde de kansarmoede-index dat in Limburg gemiddeld genomen 10% van de gezinnen zich in een kansarmoedesituatie bevonden. Voor onze gemeente lag dat percentage destijds op 19,4%. Merkelijk hoger dus. Dat cijfer steeg helaas nog. Daar waar in 2012 het gemiddelde voor Limburg op 11% lag, was dat in Houthalen-Helchteren al opgelopen tot 23,8%. Alarmerende cijfers", aldus Jef.

GedroptEen diepere analyse leert dat deze situaties zich veelal voordoen bij niet-Belgische gezinnen. Het valt hierbij op dat in veel van deze gezinnen de kind-moedertaal niet Belgisch is. Maar toch is het vooral de financiële gezinssituatie die veelal doorslaggevend is. "En op dat vlak ziet het er slecht uit voor Houthalen-Helchteren", zucht Jef. "Momenteel wonen er in Houthalen-Helchteren liefst 807 gezinnen die met kredietachterstallen te maken hebben. Inwoners dus die hun huidige rekeningen eigenlijk niet meer kunnen betalen. Daarnaast valt het ook op dat 387 gezinnen 'gedropt' zijn door hun energieleverancier. Omwille van achterstallen in betaling inzake elektriciteitsverbruik of gasverbruik, moeten deze gezinnen op zoek naar alternatieven voor deze dropping. Geen wonder dat 255 gezinnen in de gemeente een budgetmeter hebben. Maar we moeten ook opletten. Ook bij de ouderen heerst er armoede. Zo telt Houthalen-Helchteren liefst 151 ouderen die een inkomensgarantie genieten. En het ziet er weinig beter uit voor de toekomst. Als we vandaag vaststellen dat de jeugdwerkloosheid in Houthalen-Helchteren op 26,2% ligt, dan betekent dit dat 1 op 4 jongeren onder de 25 in onze gemeente werkloos is. Cijfers om absoluut bij stil te staan."

AanpakDe initiatiefnemers van de gespreksavond haalden ook cijfers naar voren die moeten aantonen dat er ingezet wordt op de indijking van deze armoedecijfers. "Maar vertellen die cijfers ons wel de realiteit", vroegen Jef en Kim zich af. "Het voorbije jaar ontving Houthalen-Helchteren 169.976 euro specifiek voor de bestrijding van kinderarmoede en kansarmoede. Deze middelen kwamen onder meer uit het SALK-plan, van de provincie en uit het kinderarmoedefonds. Maar we stellen helaas vast dat de middelen niet worden ingezet met het beoogde doel. Zo worden met deze bedragen vaak bestaande medewerkers en projecten betaald. Het meest schrijnende voorbeeld is het budget van 50.000 euro dat ontvangen wordt voor de inzet van een coördinator die de aanpak van kinderarmoede en kansarmoede op zich moest nemen. Dit budget wordt vandaag echter simpelweg gebruikt om het contract van een bestaande rustoordmedewerker te voldoen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze financiële impulsen, het opzet is om nieuwe werkingen te realiseren en bestaande projecten en werkingen uit te bouwen. Enkel op die manier kan de groei van deze schrijnende armoedeproblematiek worden ingedijkt."

"En het gaat nog verder dan dat. Wanneer we het gemeentefonds analyseren, dan zien we dat Houthalen-Helchteren jaarlijks meer dan 2 miljoen euro ontvangt die specifiek geënt is op sociale factoren. Je zou verwachten dat dit bedrag dan ook terug geïnvesteerd wordt in het verbeteren van sociale aspecten in onze samenleving. Helaas stellen we vast dat het bedrag verdwijnt in de 'grote pot' en dat er tal van andere zaken mee bekostigd worden. Een grote gemiste kans die de toekomst van veel kinderen en jongeren in onze gemeente er niet makkelijker op zal maken. Het wordt tijd dat het geweer van schouder verandert en dat er ten volle wordt ingezet op de oorzaken die deze vormen van armoede aanzwengelen. Inzetten op onderwijs, opleiding, werk maar bijvoorbeeld ook doorgedreven taalstimulatie is absoluut noodzakelijk."


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio