© vrs

Voorzitter van vzw Team stapt op

De werking van vzw Team in Alken, dat zo’n honderd mensen werk biedt, loopt volgens CD&V mank. Nu ook voorzitter Guy Cosemans van meerderheidspartij Groen er de brui aan geeft, lijkt er meer aan de hand.

vrs

‘Flor Orij werd in het begin van deze beleidsperiode door Groen als voorzitter aangesteld, maar hij vertrok met stille trom’, zegt Frank Deloffer, fractieleider van CD&V. ‘Zijn opvolger Guy Cosemans, vader van de voorzitter van Groen Alken, geeft er nu ook de brui aan. We hebben de problemen al aangekaart in de raad van bestuur van Team en de gemeente- en OCMW-raad, maar dat viel in dovemansoren.’

Volgens Deloffer schreef de gemeente in 2012 nog voor zo’n 60.000 euro opdrachten uit aan de vzw, die mensen begeleidt die zwak staan op de arbeidsmarkt. ‘De huidige meerderheid heeft dat gereduceerd tot 22.000 euro’, aldus Deloffer. ‘Wij willen dat er dringend iemand wordt vrijgesteld om op zoek te gaan naar nieuwe projecten en opdrachten. Voorzitter Cosemans stapt op omdat de burgemeester zich te veel mengt in de werking. Volgens ons heeft hij geen echter rol in die raad van bestuur en moet hij zich daaruit terugtrekken.’

Guy Cosemans zegt in een schrijven dat de burgemeester hem niet respecteert als voorzitter en steeds zijn eigen visie doordrukt. ‘De man zegt dan ook te zullen opstappen als Penxten zich niet uit het dagelijks bestuur van Team terugtrekt. Cosemans reageerde gisteren niet op het ontslag. ‘Ik wil wel benadrukken dat dit nu politiek wordt uitgespeeld en dat ik zelfs geen partijkaart van Groen heb. Het lijkt erop dat de oppositie een interne zaak van het dagelijks bestuur van Team op straat te grabbel wil gooien en daar doe ik niet aan mee.’

‘Kritiek onterecht’

OCMW-voorzitter Frank Vroonen (Groen) zegt de uitspraken van Cosemans in zijn brief voor zijn rekening te laten. ‘De sector van sociale werkgelegenheid staat onder druk en er moeten spijkers met koppen worden geslagen’, zegt hij. ‘Dat we de budgetten voor Team hebben teruggeschroefd, is niet waar. We bekijken de zaken wel anders en betalen nu 24,5 euro per uur om een werknemer in bijvoorbeeld het woonzorgteam in te schakelen, vroeger was dat 4 euro minder. De kritiek van CD&V is dan ook onterecht.’

Burgemeester Marc Penxten (N-VA) betreurt de beslissing van de voorzitter maar is niet van plan op te stappen. ‘Ik ben in het begin van deze beleidsperiode in dat dagelijks bestuur gestapt om mijn verantwoordelijkheid op te nemen en een gat van zo’n 150.000 euro in de kas mee te dichten. De ontevredenheid van de voorzitter draait rond de aanpak van de functie en een mogelijk ontslag van een coördinator in loondienst van de vzw. Er is nood aan een overkoepelend coördinator voor onder meer PWA en Team. De wijze waarop de hele reorganisatie moet gebeuren, is inderdaad een moeilijk punt.’


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio