© BELGA

Vooruitzichten voor Belgische economie negatief volgens Fitch

De federale regering neemt akte van de rating van België door Fitch Ratings. De rating behoudt het vertrouwen in België en stelt vast dat er geen institutionele crisis is. Dat meldt premier Charles Michel vrijdagavond. De vooruitzichten werden bijgesteld van stabiel naar negatief.

Fitch heeft zijn bevindingen voor de Belgische overheid bekend gemaakt. Hoewel de rating stabiel blijft op AA, maakt het ratingbureau zich zorgen over verschillende begrotingselementen. De vooruitzichten worden daarom bijgesteld van stabiel naar negatief. De verklaring hiervoor ligt volgens de premier “onder meer in de nieuwe Europese boekhoudkundige regels die de perimeter van de schuld hertekenen, in de begrotingsproblemen in 2014 als gevolg van de verkiezingen; waardoor geen strikte controle mogelijk was; en in de economische vertraging die een impact heeft op de overheidsfinanciën.”

De conclusies van Fitch sterken de federale regering in haar voornemen om de structurele hervormingen door te voeren die nodig zijn om de schuldgraad en het begrotingstekort terug te dringen, om het huidige concurrentienadeel weg te werken en om de pensioenen en de gezondheidszorg op lange termijn te kunnen blijven financieren.

“De analyse van Fitch bewijst dat de koers, die de regering aanhoudt, de beste is voor ons welzijn, onze jobs en de onontbeerlijke solidariteit in ons land”, zegt de premier.

Fitch toont zich volgens de premier tevreden over de structurele hervormingen die de federale regering wil doorvoeren. Het agentschap stelt vast dat de begroting 2015 reeds “structurele maatregelen” inhoudt om het begrotingstekort te verminderen tot 2,1 procent van het BBP.

Het ratingbureau dat “België heeft geïdentificeerd als één van de landen van de eurozone waar de overheidsfinanciën het hardst te lijden zouden kunnen hebben onder de kost van de vergrijzing”, verwelkomt de geplande hervormingen inzake de pensioenen, luidt het.

(belga)