© BELGA

Vlaams expertenpanel gaat problematiek van gedwongen adopties onderzoeken

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil een expertenpanel opstarten om de problematiek van “gedwongen adopties” te onderzoeken. Daarnaast komen er ook hoorzittingen over de “afgestane kinderen” in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement. Het gaat om kinderen van vrouwen die in katholieke instellingen bevielen in de jaren zeventig en tachtig en die gedwongen werden om hun baby af te staan voor adoptie.

Belga

De bisschoppen willen meehelpen bij de zoektocht om ouders en kinderen te herenigen. Dat zei Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Bischoppenconferentie, vrijdag na een overlegvergadering op de hoofdzetel van Kind en Gezin in Brussel. Bij dat overleg was ook de vzw Mater Matuta aanwezig. Die vzw heeft al meer dan 50 dossiers verzameld over “afgestane kinderen”. “En er komen nog wekelijks nieuwe dossiers bij”, aldus voorzitter Marleen Adriaens.

Mater Mutata blijft bij haar vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie op federaal niveau.

Herman Cosijns zei zich te kunnen vinden in een neutrale instantie die de problematiek onafhankelijk zou onderzoeken. Op de vraag of er excuses komen van de bisschoppen voor de wanpraktijken in kloosters waar de gedwongen adopties gebeurden, zei Cosijns dat die excuses pas kunnen volgen als het onderzoek uitsluitsel heeft gegeven over de verantwoordelijkheden.

De Vlaamse adoptie-ambtenaar Ariane Van den Berghe zal, op vraag van minister Vandeurzen, een expertenpanel samenstellen dat de problematiek onderzoekt, naar analogie met het expertenpanel rond het historisch misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

Alle partijen verbonden er zich vrijdag toe om actief mee te werken om informatie over de dossiers zo snel mogelijk over te maken aan Kind en Gezin. Mater Matuta deed in dat verband een oproep aan betrokkenen om zich kenbaar te maken. Kind en Gezin zal inzagerecht organiseren en wil ook zorgen voor professionele omkadering omdat het om materie gaat die grote trauma’s veroorzaakt bij de betrokkenen.

Meer informatie is te vinden op de website www.zoekregister.be .