© BELGA

Geens: ‘Maandag overleg met gerechtstolken’

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal maandag overleggen met de gerechtstolken over mogelijke oplossingen voor hun problemen. Dat stelt hij in een reactie op de open brief van de tolken en op hun werkonderbrekingen in verschillende rechtbanken en hoven. Ze protesteren tegen het feit dat velen onder hen al maanden niet betaald werden voor hun prestaties en dat minister Geens maart 2015 vooropgesteld heeft als streefdatum voor nieuwe betalingen.

rdc

De tolken zeggen dat bij gebrek aan een ’snelle en structurele oplossing’, en als zij nog eens lange tijd zonder inkomsten dreigen te vallen, ‘sommige collega’s afstevenen op faillissementen en persoonlijke drama’s’. Ze nemen het Koen Geens ook kwalijk dat hij in zijn vorige functie als minister van Financiën de schuldenberg zou hebben vergroot door de gerechtstolken te onderwerpen aan btw, ‘wat een meeruitgave voor Justitie van 21 procent betekent’.

Begrip

Geens zegt vrijdag dat hij begrip heeft voor de bezorgdheden van de tolken. Maandag pleegt hij overleg met hen. Ook toen hij op Financiën zat, zegt de minister, heeft hij zich ingezet voor ‘extra toleranties op het vlak van btw-plichten voor tolken’ en werkte hij een oplossing uit waarbij geen btw meer betaald moet worden voor de factuur is goedgekeurd.

Kamerlid Sonja Becq, een partijgenote van Geens, wijst er ondertussen op dat een wetsvoorstel van haar door het parlement is goedgekeurd dat een echt statuut ontwikkelt voor gerechtstolken en gerechtsdeskundigen, precies om legitimiteit te scheppen voor een betere vergoeding en tijdige betaling voor de geleverde prestaties. De wet is echter nog niet gepubliceerd in het Staatsblad omdat de minister van Justitie eerst het digitaal register wil bestuderen waarin alle namen van erkende tolken en deskundigen wordt opgenomen. De wet voorziet in de oprichting van dat register.

‘Speciaal op vraag van het vorige kabinet van Justitie voorzagen wij een lange periode van inwerkingtreding van de wet. Nu lijkt het dossier voor onbepaalde tijd vooruitgeschoven’, zegt Becq. ‘Toch heb ik begrip voor de situatie, gezien de budgettaire omstandigheden. We rekenen er wel op dat deze minister van Justitie hier werk van maakt, net zoals van het inlossen van de achterstallige facturen van justitie.’

Meer over Koen Geens