© IMAGEGLOBE

Michel I snoeit in belastingverminderingen

Wie aan pensioensparen doet, zal dit jaar niet zoals gemeld 950 euro fiscaal in mindering kunnen brengen, maar slechts 940 euro. De regering-Michel bevriest het plafond van de belastingvermindering op het niveau van 2013. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt dat het niet gaat om een belastingverhoging.

Uit de programmawet blijkt dat de voorziene jaarlijkse indexering al voor dit jaar wordt geschrapt, schrijft De Tijd vrijdag. De regering-Michel besliste bij de begrotingsbesprekingen een reeks belastingverminderingen voor vier jaar te bevriezen en dus niet aan te passen aan de stijging van de levensduurte. Maar uit de programmawet blijkt nu dat die verminderingen bevroren worden op het niveau van 2013. En niet, zoals verwacht, op het niveau dat wel al voorzien was voor dit jaar.

In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat dit jaar ‘slechts’ 940 euro kan worden ingebracht voor pensioensparen, 10 euro minder dan het bedrag van 950 euro waar iedereen van uitgaat. De kans bestaat dus dat duizenden Belgen dit jaar onbewust iets meer in hun pensioenfonds zullen storten dan fiscaal echt aantrekkelijk is.

Minister Van Overtveldt benadrukt dat er "van de mensen niets wordt afgenomen". Wel zegt hij begrip te hebben voor de bezorgdheden en zegt dat er bij de technische uitrol overleg zal volgen.Een andere regeringsbron bevestigt aan persagentschap Belga dat er geen echte verlaging van de vermindering is, maar dat de eerder beloofde verhoging er dus niet komt, en mensen minder voordeel krijgen dan ze tot dusver konden verwachten.

Fiscalist Jef Wellens van Wolters Kluwer meent dat dit geen 'fiscale fairplay' is. 'Belastingplichtigen gaan een jaar lang uit van bepaalde bedragen die dan plots aan het eind van het jaar worden herroepen', zegt hij in De Tijd. Het gaat volgens hem ook om een primeur. 'De regering-Dehaene koos in de jaren negentig ook voor een bevriezing, maar niet retro- actief.'