© Serge Minten

Stad Genk bestelt studie naar leegstand in shoppings

De stad Genk bestelt een studie over de leegstand in Shopping 2 en 3. Die moet duidelijk maken hoe beide winkelcentra beter kunnen inpassen in de Genkse handelskern.

cn

Burgemeester Wim Dries en Erik Gerits, schepen van Economie, zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van Shopping 1 ook de rest van het centrum zal versterken. Al zal dat niet meteen de leegstand in Shopping 2 en 3 wegwerken. De stad laat daarom een studie uitvoeren over een mogelijke herinrichting van beide winkelcentra.

‘Alle opties liggen open’, zegt Gerits. ‘Het gaat om een ruimtelijk economische studie. Met andere woorden een studie die moet nagaan in hoeverre elk pand een economische meerwaarde kan hebben en hoe het kan inpassen in het geheel van de handelskern. We weten dat de hoofdas tussen het Stadsplein en Shopping 1 zeer goed draait. Maar het zijn de nevenassen waar het op sommige plaatsen minder goed gaat.”

Wonen

Volgens Gerits zijn het vooral die plekken waarvoor de stad wil nagaan welke bestemming ze het best krijgen. ‘En ja, dat kan zeker door er in plaats van een commercieel pand een woonpand van te maken. Bijvoorbeeld de eerste verdieping van Shopping 2. Die ligt er wat verloren bij. Wat daar effectief gaat gebeuren, zal voor een groot stuk afhangen van de studie. We moeten er wel over waken dat het geen afdruk is van Shopping 1. Want dan creëer je geen meerwaarde. In ieder geval zal de hele uitvoering volledig in samenspraak zijn met de handelaars en de eigenaars van de panden.’

Volgens Gerits is de leegstand in Shopping 3 inmiddels gedaald. Toch wordt ook daarvoor gezocht naar een goede verbinding met de hoofdhandelsas van Genk. Verwacht wordt dat de studie eind dit jaar wordt toegewezen en ook uitgevoerd. Eind volgend jaar zouden dan de resultaten gekend zijn en volgt een plan van aanpak.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio