© Jos Lacroix

© Jos Lacroix

© Jos Lacroix

© Jos Lacroix

© Jos Lacroix

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Zepperse oud-strijders hebben nieuwe vlag

Zepperen heeft op 11 november met stijl het einde van de Eerste Wereldoorlog en bij uitbreiding de gesneuvelden van beide oorlogen herdacht, zowel aan het monument aan de Dikke Linde als op het kerkhof.

Jos Lacroix

Met velen zijn ze niet meer, de Zepperse oud-strijders, als je met één hand zou willen tellen heb je nog vingers over. Maar dat neemt niet weg dat de jaarlijkse viering van 11 november er nog steeds even intens gevierd wordt, met plechtigheden aan de beide monumenten van de eerste en de tweede wereldoorlog, een viering in de kerk en een receptie achteraf.

Marijke Schoenaerts, dochter van wijlen Basile Schoenaerts, voorzitter van de oud-strijders, nam de fakkel van haar vader zaliger over en nu is de drijvende kracht achter deze viering.Vorig jaar echter bleek dat de oud-strijdersvlag de tand des tijds niet had weerstaan: ze was dermate versleten dat ze niet meer aan een vlaggenstok kon gebruikt worden. “De stad heeft daarom bijgedragen tot de restauratie van de oude vlag zodat ze voor het nageslacht bewaard kan blijven en hebben we een kopie laten maken die nu bij optochten, vieringen en begrafenissen kan gebruikt worden. En daar zijn we in Zepperen fier op”, zei Johan Mas, gemeenteraadslid en toekomstig cultuurschepen van Sint-Truiden.Het was ook hartverwarmend dat de 11-novemberviering werd bijgewoond door heel wat dorpsgenoten die op deze manier de offers van de vele Zepperenaren, die in één van beide wereldoorlogen sneuvelden, in herinnering brengen en houden.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio