De vroegere minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.

De vroegere minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.© Photo News

Milquet wil politiesamenwerking om dokwerkers tegen te houden

De Brusselse burgemeester, Yvan Mayeur (PS), verwerpt de kritiek op zijn aanpak van het geweld tijdens de nationale betoging donderdag. Hij pleit voor een betere samenwerking met de federale overheid om relschoppers te identificeren. CDH-fractieleider in de Brusselse gemeenteraad, Joëlle Milquet gaf eerder zondag de Brusselse burgemeester een veeg uit de pan voor zijn aanpak tijdens de rellen donderdag. Zij pleitte eveneens voor structurele samenwerking tussen de federale politie en hun Antwerpse en Brusselse collega's.

llo

De Brusselse PS-burgemeester benadrukt in zijn antwoord op de kritieken dat de Brusselse en de Antwerpse politiediensten reeds samenwerken om amokmakers tijdig op te sporen met het oog op de manifestatie van de dokwerkers in Antwerpen op 24 november.

Yvan Mayeur kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen voor zijn aanpak van de rellen en het vandalisme die de nationale betoging donderdag ontsierden. Volgens anonieme getuigen bij de politie zou Mayeur politieagenten bevolen hebben om te verzaken aan hulp voor collega's in nood.

'Onbegrijpelijk dat Mayeur afwezig bleef in commandocentrum'

In een reactie op de rellen liet Brussels CDH-oppositieleidster Joëlle Milquet verstaan het 'onbegrijpelijk te vinden dat Mayeur de hele manifestatie lang afwezig bleef van de enige plaats waar hij moest zijn: het commandocentrum met de verantwoordelijken van de politiezone’.

‘Ik ben verbaasd te horen dat de burgemeester plots vindt dat hij geen rechtstreekse rol op het vlak van het beheren van de openbare veiligheid heeft en dat hij op weinig elegante wijze de verantwoordelijkheid afschuift op de politie', aldus Milquet in een persbericht. Zij vindt het niet kunnen dat Mayeur de verantwoordelijkheid over de politie-operaties tijdens de rellen bij de zonechef legt.

'Verbieden om agenten in nood te helpen? Ondenkbaar'

Die kritiek veegt de Brusselse burgervader resoluut van tafel. Naar eigen zeggen is het 'ondenkbaar' dat hij agenten de opdracht zou geven om hun collega's niet te helpen in een noodsituatie zoals donderdag het geval was. Mayeur blijft bovendien bij zijn stelling dat de operationele verantwoordelijkheid bij de korpschef ligt. Volgens de wet heeft de burgemeester enkel een 'administratieve autoriteit'.

Volgens Mayeur miskent Milquet met haar kritieken dan ook de wet, 'verbazingwekkend voor een voormalig minister van Binnenlandse Zaken'. Mayeur is wel tevreden dat Milquet het eens is dat op federaal niveau maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat men niet langer naar Brusselse manifestaties kan afzakken met als enige intentie om herrie te schoppen.

Betere samenwerking tussen verschillende niveaus

Milquet pleitte in haar persbericht eveneens voor een betere samenwerking tussen de federale politie en de Brusselse en Antwerpse collega's. Milquet wijst er ook op dat het inmiddels de derde keer in enkele maanden tijd is dat havenarbeiders over de schreef gaan in de hoofdstad. ‘Er moeten vanuit de stad en de politie van Antwerpen stevige maatregelen genomen worden om te verhinderen dat ze in Brussel aankomen en vreedzame manifestaties vervoegen’, stelt Milquet.

In zijn antwoord verwijst Brussels burgemeester Mayeur naar de voetbalwet die hooligans verhindert om stadions te betreden. Volgens de burgemeester werken de politiediensten van Brussel en Antwerpen intussen al samen om de verantwoordelijken voor het geweld op te sporen.

Mayeur herhaalde ten slotte dat hij een klacht gaat indienen tegen de relschoppers met het oog op een schadevergoeding voor geblesseerde politieagenten.

Peeters: 'Geen overleg voor 15 december'

© rr

'De mensen verwachten dat we heel duidelijk inspanningen vragen aan de vermogens.' Dat heeft CD&V-vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters zondag gezegd in het VRT-programma De Zevende Dag. Daarmee sluit hij zich aan bij een oproep van oud-premier Leterme gisteren. Peeters waarschuwde de vakbonden ook dat er voor 15 december geen sociaal overleg kan plaatsvinden indien de vakbonden blijven vasthouden aan hun protestacties.

Na de massabetoging van donderdag heeft Peeters de opdracht gekregen om discreet te polsen of het sociaal overleg kans maakt. 'Maar men kan niet rond de tafel zitten en tegelijk op straat protesteren.' Als de geplande provinciale acties en de nationale staking doorgaan, 'dan betekent dat dat er geen overleg kan zijn voor 15 december', aldus Peeters.

Peeters wil de komende dagen bekijken welke 'puzzelstukjes' er op tafel kunnen belanden en wat het effect daarvan op de syndicale acties zou kunnen zijn. Het komt er volgens de CD&V-vicepremier op aan te kijken wat 'de marges' kunnen zijn, zowel voor de sociale partners als binnen het regeerakkoord. Zo hoopt hij dat de sociale partners een akkoord kunnen bereiken over de besteding van de welvaartsenveloppe voor de laagste uitkeringen.

Geen openingen

Temidden het syndicale protest bleek deze week dat bedrijven en rijke families via Luxemburg belastingen ontwijken en dat Omega Pharma-ceo Marc Coucke geen belasting moet betalen op de meerwaarde van zijn aandelen bij de verkoop van zijn bedrijf. 'Het is duidelijk dat de mensen ook verwachten dat wij ook aan de vermogens inspanningen vragen', erkende Peeters, die erop wees dat CD&V tijdens de onderhandelingen over de vorming van de federale regering had aangedrongen op een vermogenswinstbelasting.

'Openingen maken' wou Peeters op televisie niet doen, maar hij neemt zich wel voor om met de sociale partners en binnen de regering 'te bekijken wat mogelijk is'. 'We hebben een regeerakkoord onderhandeld, maar ik heb ook begrepen dat Johan Van Overtveldt (minister van Financiën, N-VA, red.) zegt dat we misschien verder kunnen spreken over de taxshift', liet Peeters optekenen.

'Iets meer vragen aan vermogens? Wat is het probleem?'

ACV-voorzitter Marc Leemans klopt intussen op tafel voor een meer rechtvaardige verdeling van de inspanningen, die nu volgens hem enkel door de werknemers gedragen wordt. 'Wat is het probleem om aan vermogens, aan beleggers of bezitters van onroerend goed iets meer te vragen?', wierp hij op tijdens een debat met gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het VBO.

Even later maakte N-VA-vicepremier Jan Jambon echter duidelijk dat extra bijdragen voor renteniers of huiseigenaars 'niet in het regeerakkoord' staan. 'De budgettaire sanering gaan we doen met besparingen, niet met nieuwe lasten te heffen', aldus Jambon. De indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd zijn volgens hem 'pijlers in het regeerakkoord die moeten dienen voor de creatie van jobs' en dus 'niet onderhandelbaar'. Gevraagd naar 'marges' voor het sociaal overleg verwees hij meteen aan de verdeling van de welvaartsenveloppe.

Doorkijktaks: regering maakt werk van strijd tegen belastingontwijking

De praktijken die via de zogenaamde LuxLeaks aan het licht zijn gebracht, zijn volgens Jambon 'immoreel', maar hij betoogde dat de regering met de zogenaamde doorkijktaks werk maakt van de strijd tegen belastingontwijking. Jambon erkende wel dat de opbrengsten 'heel voorzichtig zijn ingeschat'. 'We hebben er een laag bedrag op gezet, maar ik zal de eerste zijn om te juichen als de taks meer opbrengt.'

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo verwees in het VTM Nieuws naar de doorkijktaks en de verhoging van de onroerende voorheffing naar 25 procent. 'Een belasting moet billijk zijn en het kapitaal moet ook een deel van de belastingen dragen', luidde het. Maar 'de oplossing voor alles is niet steeds belastingen heffen', aldus De Croo, die met betrekking tot Coucke de vraag liever omdraait. 'Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat er meer Marc Couckes zijn? Met meer succesvolle ondernemers zouden we meer jobs creëren en zouden de fiscale inkomsten vanzelf komen.'

Onderzoek naar verbod aan politie om collega’s in nood tijdens betoging te helpen

© BELGA

N-VA-vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft onderzoek bevolen naar de aantijgingen als zouden politieagenten tijdens de nationale betoging van donderdag het bevel hebben gekregen om hun collega’s in nood niet te hulp te snellen. 'Mocht dat waar zijn, dan is dat een ernstige aangelegenheid', zei hij zondag in het VRT-programma De Zevende Dag.

Anonieme getuigen beweerden het voorbije weekeinde dat de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur het bevel zou hebben gegeven om gedurende meer dan veertig minuten de agenten in nood niet ter hulp te snellen, omdat hij liever wilde praten met herrieschoppers. Mayeur ontkent met klem.

Volgens Jambon gaat het om 'een ernstige aantijging'. De minister gaat informatie verzamelen via de overlegcomités. 'Dan heb ik alle informatie om te kijken of het waar is wat er in deze krantenartikelen staat, en dan zullen we gepast optreden.‘ Zelf postvatten in het commandocentrum vindt Jambon 'een beetje voorbarig'. 'Een burgemeester heeft lokaal zijn verantwoordelijkheden. Tot hier toe doet de samenwerking met mijnheer Mayeur mij niet denken dat hij zijn verantwoordelijkheid op dat vlak gaat ontlopen'.

Relschoppers identificeren

De N-VA-vicepremier lanceerde ook een nieuwe oproep aan de socialistische vakbond ABVV om mee te werken met het Brusselse parket om de relschoppers te identificeren. De christelijke vakbond ACV is wel bereid dat te doen. 'Het is in het belang van de vakbonden dat zij ook mee helpen te voorkomen dat zo’n rellen gebeuren en dat degenen die nu verantwoordelijk zijn voor die rellen ook streng gestraft worden.'

Meer over Joëlle Milquet