© Reporters / DPA

Europese Unie spendeert zeven miljard euro foutief

Ongeveer zeven miljard euro aan Europees geld is vorig jaar op foutieve wijze uitgegeven. Dat bleek dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de Europese begroting van 2013.

De Europese Unie spendeerde vorig jaar 148 miljard euro of zowat 290 euro per burger. Op die uitgaven berustte een foutenpercentage van 4,7 procent. Dat is net iets minder dan in het voorgaande begrotingsjaar (4,8 procent), maar het percentage blijft ver boven de zogenaamde materialiteitsdrempel van twee procent uittorenen.

Het foutenpercentage is geen graadmeter voor fraude of verspilling. Het gaat veeleer om geld dat niet in overeenstemming met de Europese regels is uitgegeven. Typische voorbeelden zijn betalingen aan kmo’s die eigenlijk onderdeel zijn van een groter bedrijf, of de foutieve toepassing van aanbestedingsregels.

Volgens de Rekenkamer is het hele budgettaire systeem van Europa te zeer gericht op het maximaal spenderen van het beschikbare geld. Het naleven van regels en het behalen van resultaten komen pas op de tweede en derde plaats. Voorzitter Vitor Caldeira vraagt meer zorg en controle en meer focus op prestaties. ‘Gewoon de normale procedure volgen volstaat niet langer.’

De meeste fouten doen zich traditioneel voor op uitgaventerreinen waar de Europese Commissie het beheer deelt met nationale en lokale administraties. Die zijn goed voor 80 procent van de uitgaven en het foutenpercentage loopt er op tot 5,2 procent, met uitschieters op regionaal beleid, energie en vervoer (6,9 pct) en plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid (6,7 procent).

Bevoegd eurocommissaris Kristallina Georgieva merkt wel op dat de Europese Unie jaarlijks bijna drie miljard euro aan foute uitgaven recupereert. Groen-Europarlementslid Bart Staes eist dat de Commissie een duidelijk overzicht geeft van de lidstaten die in gebreke blijven en blijkbaar geen of onvoldoende controle uitoefenen op de besteding van Europese geld.

Meer over Europese Unie