© Jean Pierre Yzermans

De Snep Stokkem exposeert primeur tijdens vogelshow

De gewestelijke vogelbond De Snep Stokkem stak met kop en schouders boven heel wat vorige tentoonstellingen uit. Zevenenvijftig liefhebbers/fokkers zetten twee dagen lang 909 diertjes, getooid in hun mooiste vederpracht, in de kijker.

Jean Pierre Yzermans

De turnzaal van de Maasland-Campus, aan de Stokkemerbaan, was de ideale ruimte om de expo in een overzichtelijke opstelling te presenteren. Het grote aantal vogels, 909, bewijst het enthousiasme en de slagkracht van de drieënvijftig De Snep-leden. Dit succesverhaal werd overkoepeld door de aanwezigheid van een nachtegaal, in gevangenschap gekweekt. François Kenzeler, reeds 18 jaar praeses, kan zich niet herinneren dat deze (nacht)zangvogel ooit op de expositie te bewonderen viel: "We zijn heel fier met deze primeur."Van de ornithologen, die in Stokkem de bezoekers uitleg gaven, vernamen we dat het kweken van vogels, met afwijkende kleuren van het oer-vederpak, veel geduld vraagt. Toch is volharding niet voldoende. Kennis en toepassing van De wet van Mendel is één vereiste. Het koppelen en de keuze van het voeder is een technische aangeborenheid, maar het echte en goed bewaarde koppelgeheim is het persoonlijk kleur-spitzegevoel.Alle vogels zijn in gevangenschap gekweekt en dragen de verplichte ring aan hun pootje. Volièrevogels waarvan de kleurmozaïek ver afwijkt van de kleur van vogels die in de vrije natuur leven. Zo zagen we een gele goudvink en een grasmus waarvan de grasgroene kleurnuances heel ver te zoeken waren. Er waren veel vogels en veel soorten, maar een koekoek of een spotvogel kregen we niet te zien.De kanaries waren het talrijkst aanwezig. Leden van de organiserende bond hadden er hun verklaring voor. In een beperkte ruimte kan men meer kanaries kweken dan andere soorten. "Kanaries zijn snel tevreden", vertrouwde een De Snep-lid ons toe. Misschien speelt het verleden hier een rol, want kanaries worden al eeuwen als troeteldiertjes behandeld. Men trok er zelfs mee rond, denk maar aan de operette ‘De vogelhandelaar’ van Karl Zeller.De voorzitter kwalificeerde deze gewestelijke show als zeer geslaagd. "De bezoekers kregen waar voor hun geld", liet hij ontvallen, ook al was de inkom gratis.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio