Op zijn Wellens

Reclam

André Vandersmissen

REKLAM VORRE KEMEIDE VAN 'T KEMEIDEMENNEKEReklame voor het toneel door 't "Kemeidemenneke"

Van 21 nov tot op d'ein vanne moei-nd is 't wir kemeide in Wele.Van 21 nov tot het einde van november is het toneel in Wellen.

't Zal garantie wir de moewte zeen vor te kome kie-ke.Het zal zeker de moeite waard zijn om te komen kijken.

"De Kluchtige Vrienden" beston nog mer 116 joewr !!!"De Kluchtige Vrienden" bestaan nog maar 116 jaar !!!

Ze kome voor pinne bé 'n ferm kluich !Ze brengen voor jullie een plezante klucht !

" MAARTA en METIL - MARTHA en MATHILDAdoor Pol Anijs

't Git uiver e koppel aa vrolie deej ferm inne meseiregerôkke, ma ze trekke hunne plaang. Weej da ze da doen,doewe go djielies temeines koene beje lache ... as djiekie-ke komt naturlek !!!!Het gaat over twee oudere dames die tot over hun orenin de moeilijkheden geraken, maar ze trekken wel hun planop hun manier. Hoe ze dat doen, daar gaan jullie gegarandeerdméér dan lachen!!! Voorwaarde is dat jullie komen kijkennatuurlijk !!!!

Vor 7 euro koent djie oeg nen olken oewvend amuzere( da zeen 2 Duvelke ocherm !)Voor 7 euro bieden we jullie een ganse avond amuzement !( de prijs van 2 Duvelkes ocharme!)

Kaarten : bij Guy en Marijke in't Klaverke 012 746740Speeldata : 21 22 26 28 en 29 nov 2014 om 20 uur.Zondag 23 nov om 15 uur


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio