© Poel Fons

Vier nieuwe AED-toestellen in Tessenderlo

Tessenderlo zet verdere stappen verder om een hartveilige gemeente te worden. OCMW Tessenderlo en Rode Kruis Tessenderlo hebben in 2014 vier nieuwe AED-toestellen aangekocht. Deze werden geplaatst in de verschillende gehuchten (kerkdorpen) van Tessenderlo: Hulst, Schoot, Engsbergen en Berg.

Poel Fons

Op de foto Fons Poel (Voorzitter Rode Kruis Tessenderlo) en Joris Billen (Schepen van Welzijn en voorzitter OCMW Tessenderlo) die elkaar de hand schudden voor de samenwerking rond een hartveilig Tessenderlo. Beiden roepen iedereen op, nu de toestellen er hangen, om massaal de cursussen te komen volgen op de verschillende locaties. Hoe meer mensen het eenvoudige gebruik (je kan niets misdoen) kennen, hoe meer mensenlevens er gered kunnen worden.

In Tessenderlo hangen vanaf nu acht AED-toestellen:

-Aan het sportpark ter hoogte van de tennisfaciliteiten

-Aan het OCMW-gebouw van Tessenderlo-Aan het gemeentelijk zwembad van Tessenderlo

-Aan het gemeentehuis van Tessenderlo-Aan ontmoetingscentrum De Griffel te Hulst-Tessenderlo

-Aan ontmoetingscentrum De Kriekel te Schoot-Tessenderlo-Aan ontmoetingscentrum ’t Goor te Engsbergen-Tessenderlo

-Aan de lagere school Campus Wiebelwoud te Berg-Tessenderlo

Gezien de gespreide verdeling van de locaties waar de AED-toestellen ter beschikking zijn kunnen we ook een grote oppervlakte van Tessenderlo behelpen in noodsituaties.

Echter is het ook belangrijk dat de bevolking het AED-toestel kan bedienen. Rode Kruis Tessenderlo organiseert daarom, in samenwerking met OCMW Tessenderlo, gratis cursussen om een AED-toestel leren te bedienen. In elke deelgemeente van Tessenderlo worden de cursussen georganiseerd zodat wij zoveel mogelijk bewoners kunnen bereiken.De cursussen

In januari 2015 is het zover…Naar aanleiding van de aankoop van 4 nieuwe AED-toestellen presenteert het OCMW in samenwerking met het Rode Kruis Tessenderlo: GRATIS AED-cursussen. Tijdens de cursus leren de aanwezigen hoe zij met een AED-toestel moeten werken in noodsituaties. Tevens leren zij waarom AED zo belangrijk is en wat de gevolgen kunnen zijn van uitstel of het niet helpen van mensen in uiterste nood. (Bijlage één is een korte samenvatting van wat de mensen tijdens de cursus aangeleerd worden en wat geoefend wordt)

Waar en wanneer is er een cursus:• Maandag 12/01/2015 OCMW• Dinsdag 20/01/2015 ‘t Goor• Maandag 26/01/2015 De Kriekel• Dinsdag 3/02/2015 De Griffel

De cursus start om 19 uur en eindigt rond 22 uur.Gelieve in te schrijven bij Projectmedewerker van het OCMW Lotte Nuyts – 013/679593- lotte.nuyts@publilink.be

AED, een woordje uitleg…

AED of een Automatisch Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Het AED-toestel bepaalt, volledig autonoom, of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan “schokt” het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

Van AED naar Hartveilige gemeente

Het project ‘Hartveilige gemeente’ baseert zich op de aanbevelingen van de Europese Reanimatieraad (ERC) om AED’s te plaatsen op openbare plaatsen waar een verhoogd risico is op hartstilstanden.

Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten én de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit gebeurt door:? zoveel mogelijk automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven en organisaties? zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7% overleeft dit.

Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het tot 70 % kans om te overleven.

In Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen reanimeren.

Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.

België en Europa bevelen de plaatsing van publieke AED-toestellen aan.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio