© Jean Vanhaeren

Scholen steunen Sint-Vincentius

De plaatselijke scholen in Leopoldsburg organiseerden een voedselinzameling ten voordele van Sint Vincentius Leopoldsburg.

Jean Vanhaeren

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Sint Vincentius Leopoldsburg naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede een voedselinzameling in de plaatselijke scholen. Alle scholen van Leopoldsburg steunden dit project. De scholen van de Sint Michiel Campus en de lagere school De Heppening organiseerden deze inzameling van 13 tot 17 oktober. In onderlinge afspraken werd besloten dat het Gemeenschapsonderwijs deze inzameling op een later tijdstip zal laten plaatsvinden.

Ook dit jaar kende de inzameling van voedsel-, onderhouds-, en toiletartikelen een groot succes. Met de ingezamelde producten kan de Sint Vincentius Conferentie de nood van de hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg alweer even verzachten. Het onder de aandacht brengen van de armoede in Leopoldsburg bij de leerkrachten en leerlingen was een bijkomende doelstelling. Ook deze doelstelling is bereikt vermits een aantal klassen van de lagere scholen al gevraagd hebben om een bezoek te brengen aan de lokalen van de Sint Vincentius Conferentie.

Hebt u vragen, hebt u kleding, speelgoed enz. .of wenst u in contact te komen met de Sint Vincentius Conferentie Leopoldsburg, dan kan dit via de telefoonnummers 011/34.27.67 of 0477/56.51.92 en via het e-mailadres sint.vincentius.leopoldsburg@hotmail.com.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio