Blèf Hôessëls kalle

Zwatte Piet

Paul Achten Paul

Zwarte Piet Zwatte Piet

De Zwatte Piete wô dùr de sjo op èn ôof kraupe moge nimmee zwat zien. Ze mogen ook geen oorbelle mee drôge èn geen roi lippe hëbbe.Ze mogen bènnëkot ook nimmee "knèèch" gënump jonne.Sinterklwo's ocherm zal zijne zak dan mer éges moette drôge(dragen) zèkker.En wij kump dat? De VN (verenigde naties) go'n de vrwog of Zwatte Piet "rascistisch" ès of nie, onnërzukke. Hëbbe dij minse ech niks anës te doen?Sinterkwo's ès kultureel erfgoed, al jor èn dôog èn zeu zo môette blijve.En Hollaand wille ze het hage wij hët wo's èn weigere ze dën teks van de aa lidjes te veranere.Aa Sinterklwo's vruggër èn de Gildezôol koem mèt z'n Piete dat wo's wo'l iet vùr naach-merries van te krijgen. Dij Zwatte Piete wore nie gësjmink, mer hôon(hadden) 'n zwatte kap jùvvër hùnnë kop. O'n hùnne mond hoeng 'n stoffe roi tong aut Ze sloege wild trop los mèt hùn opgeblwo'zze(opgeblazen) verkësblwo'zze(varkensblazen) èn wiskës. De kènnër kèkde hùllëp(hulp) èn mwod(moord). A de VN dwô tjèn aut koem dat ès nog te vërstùn. Vêe vërrèkde van de sjrik èn vêe lêve nog èn hëbbe niks trôon jùvvër gehage.Hët zin alleen de grote minse wô dwô 'n drama van môke.Dus lief minse lùt oer kènnërkës bènnëkotop volop zèngen: Sinterklaasje kom maar binnen met je KNECHT. A'ttër het heel zwoor werk van Sintërklwo's môet opknappe dan môettër ook mer moge 'knèèch' (knecht) gënump jonne.Vwo'lla (voila) ! èn wô dat zwat zien ôon gee, ze konne toch nie go'n zènge : Sintërklaas èn Witte Piet. Niks van ôon trèkke,gewoon vots doen minse!

Paul Achten


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio