‘Aantal miljardairs verdubbeld sinds financiële crisis’

Print
‘Aantal miljardairs verdubbeld sinds financiële crisis’

Foto: Rhonald Blommestijn

Tussen maart 2009 en maart 2014 is het aantal miljardairs in de wereld verdubbeld, terwijl in diezelfde periode een miljoen moeders tijdens de bevalling overleden door een gebrek aan goede zorgen. De ngo Oxfam Solidariteit gaat de strijd tegen ongelijkheid aan.

Met het rapport ‘Even it Up: Time to End Extreme Inequality’, start Oxfam een nieuwe campagne tegen ongelijkheid. ‘Velen denken nog steeds dat economische groei automatisch leidt tot meer welvaart voor iedereen’, zegt Xavier Declercq, directeur beleidswerk van Oxfam-Solidariteit. Dat idee is compleet achterhaald. Groei concentreert steeds meer welvaart in de handen van een kleine elite. Extreme ongelijkheid blokkeert vooruitgang, voedt de instabiliteit in de wereld en corrumpeert de politiek. Wereldwijd sterven miljoenen door een gebrek aan gezondheidszorg, terwijl enkele extreem rijke mensen meer geld bezitten dan ze op een mensenleven kunnen uitgeven.’

Ontspoord

Volgens Declercq is de groeiende ongelijkheid geen natuurlijk gegeven, maar ‘het gevolg van een ontsporend systeem’. ‘De regels werken in het voordeel van grote machtige bedrijven en een rijke elite, die steeds meer rijkdom en macht in handen krijgen, ten koste van steeds meer mensen die in armoede leven. Het is tijd om regels te maken die voor iedereen werken, en niet alleen voor deze kleine elite.’

Omdat 70 procent van alle ondernemingen ter wereld met de grootste omzet hun zetel in belastingparadijzen hebben gevestigd, lopen de staten geld mis voor openbare opdrachten, aldus het rapport. Moest de meer dan één miljard dollar aan vermogens van de 1645 superrijken met 1,5 procent belast worden, zou dat volgens het onderzoek omgerekend ongeveer 58 miljard euro per jaar opbrengen, voldoende om in de armste landen van de wereld alle kinderen naar school te sturen en een gezondheidssysteem op te bouwen.

Villa of zeilboot mag

‘Niet ingrijpen is geen optie meer’, vindt Declercq. ‘Niet omdat we mensen met geld hun auto, villa of zeilboot niet gunnen, maar omdat het onacceptabel is dat rijken gewoonweg langer en gezonder leven dan mensen die minder middelen hebben.’

Met het rapport start een wereldwijde Oxfam-campagne tegen ongelijkheid onder het motto ‘Krijg Gelijk’. Die campagne moet wereldleiders ertoe aanzetten dat de armsten recht wordt gedaan, door onder meer belastingontwijking door multinationals en door de rijkste mensen ter wereld uit te bannen. Arme landen missen daardoor miljarden aan inkomsten, die zij dringend nodig hebben voor zorg, onderwijs en ontwikkeling van hun land, klinkt het.

Volgens Oxfam maakt het rapport, dat de steun van voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan en de winnaar van de Nobelprijs voor economie Joseph Stiglitz krijgt, duidelijk dat ongelijkheid uiteindelijk schadelijk is voor iedereen en de economische groei belemmert. Volgens Oxfam zijn publieke investeringen in gezondheidszorg en onderwijs cruciaal, naast een eerlijke afdracht van belastingen door multinationals en rijke burgers.