NV Limcoal mag geen grond storten in mijnterril van Winterslag

Print
NV Limcoal mag geen grond storten in mijnterril van Winterslag

Ook de omwonenden protesteerden tegen het volstorten van de terril. Foto: Serge MINTEN

Genk -

NV Limcoal krijgt geen milieuvergunning van 20 jaar om niet-verontreinigende gronden te storten in de mijnterril van Winterslag. In januari vorig jaar stapte de stad naar de Raad van State nadat toenmalig Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de milieuvergunning goedkeurde ondanks negatieef advies van de Bestendige Deputatie, stad Genk en bezwaarschriften van de omwonenden. De Raad van State geeft stad Genk nu gelijk.

“Als stad zijn we erg tevreden met deze uitspraak. De omwonenden hoeven niet langer te vrezen voor de hinder die de exploitatie met zich zou meebrengen”, aldus schepen van Leefmilieu, Joke Quintens. “De terril krijgt in de toekomst, zoals de stad had voorzien, een recreatieve en groene functie.”

Limcoal vraagt in de bewuste vergunning de toestemming voor een industriële activiteit waarbij men in een periode van twintig jaar de laagtes in de terril opvult met circa 3,7 miljoen m³ niet-verontreinigende uitgegraven bodem. Na de voltooiing van dit project zou een recreatieve bestemming, zoals vastgelegd in het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), mogelijk blijven.

“Limcoal argumenteerde dat de stad de terril sowieso met bepaalde hoeveelheden grond moeten opvullen vooraleer een recreatieve functie mogelijk is. Hun exploitatie was dus mogelijk maar als stad vonden we de termijn van 20 jaar en de omvang van de activiteiten niet in verhouding met het uiteindelijke doel, namelijk recreatie mogelijk maken”, legt schepen van Leefmilieu Joke Quintens uit. De Raad van State oordeelt nu dat de vergunning van Limcoal, gelet op de aard en de duur van de activiteiten, niet rechtsgeldig is.

Zij laten in hun beslissing weten dat een hogere overheid een bestemming, in dit geval recreatie en groen, vastgelegd in een BPA moet respecteren ook al is die bestemming nog niet gerealiseerd. Vertaald wil dit zeggen dat ook al moet de terril op verschillende plaatsen worden opgevuld om recreatie mogelijk te maken, dit niet het hoofddoel van Limcoal kan zijn. Om die reden wordt de vergunning vernietigd.

Recreatief park

Stad Genk blijft bereid om op een constructieve manier samen te werken met Limcoal om de afspraken uit het verleden na te komen. Nadat de laatste resten steenkool uit de terril zijn verwijderd, zou de stad de terril kopen voor een op voorhand afgesproken prijs. “Dit gebied past perfect in de visie van de verdere ontwikkeling van C-mine. Het afvlakken van de steile randen om een recreatief park mogelijk te maken is noodzakelijk maar kan op enkele jaren uitgevoerd worden met minimale hinder voor de buurt”, aldus de schepen. “De uitbouw van een recreatief park was het initiële voorstel van de stad en provincie. We zijn opgelucht dat de Raad van State in het voordeel van deze recreatieve functie oordeelt.”


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio