Binnenkort tol betalen op Duitse snelwegen

Print
Binnenkort tol betalen op Duitse snelwegen

Foto: EPA

De Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt wil doorzetten met de omstreden wegentol, maar wil die maatregel niet langer op het volledige stratennet invoeren. “Mijn concept houdt een infrastructuurbijdrage voor het federale wegennet in”, zo verklaarde hij woensdag in de Münchner Merkur.

De heffing zal dus alleen nog betrekking hebben op de wegen waarvoor de federale overheid verantwoordelijk is, meer bepaald de “Autobahnen” (snelwegen) en de kleinere “Bundesstraßen”. Door de tol enkel op die wegen te heffen zou er “geen discussie over het kleine grensverkeer meer” zijn, aldus de minister. De “Landesstraßen” die door de regio’s worden beheerd, blijven namelijk tolvrij.

De aangekondigde Duitse wegentol was vooral in de grensregio’s op heel wat protest gestuit. De vrees bestond namelijk dat de invoering van die tol, die ook op kleinere wegen zou gelden, de economie en het toerisme in de grensregio’s schade zou toebrengen. Ook in België was kritiek gerezen op het voorstel.

De beperking dreigt wel nieuwe problemen met zich mee te brengen, onder meer omdat er sluipverkeer dreigt te komen op de tolvrije wegen. Ook kunnen de inkomsten daardoor lager uitvallen dan aanvankelijk gedacht.