Vormingsavond rond bewust opvoeden

Print
Vormingsavond rond bewust opvoeden

Foto: Sigrid Pieters

Bilzen - Iets meer dan veertig ouders, grootouders, professionelen, studenten… stonden dinsdag 21 oktober in zaal Hartenberg in Eigenbilzen even stil bij het thema Bewust opvoeden. Dit onderwerp werd hun toegelicht door kinder- en jeugdpsychiater Piet Vandebriel. Deze vormingsavond werd ingericht door Humanistische Vrijzinnige Vereniging De Demer en huisvandeMens Bilzen in samenwerking met Opvoedingswinkel Zuid Limburg.

Bewust stil staan, kritisch nadenken past in de filosofie van het vrijzinnig humanisme. Mensen worden mede door opvoeding gevormd. Zodus is het niet onbelangrijk even stil te staan bij de eigen opvoedingsstijl en de waarden die je als ouder wilt meegeven aan je kind. Het humanistische aspect uit zich in het feit dat we als mens trachten uit te groeien tot een zelfstandig, evenwichtig individu dat beschikt over voldoende veerkracht, eigen keuzes weet te maken en met zelfvertrouwen in het leven staat. Als ouder kun je hiertoe bijdragen door je kind zo goed mogelijk bij te staan, te ondersteunen en aan te moedigen. Rekening houdend met de eigenheid van het kind. Daarbij is het vooral belangrijk om in het opvoeden je eigen waarheid te vinden. Ook het stilstaan bij belangrijke stappen die het kind zet op zijn weg naar volwassenheid is iets dat binnen het huisvandeMens aan bod komt. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een geboorteviering of lentefeest. Om invulling te geven aan deze vormingsavond deden HVV De Demer en huisvandeMens beroep op de Opvoedingswinkel Zuid Limburg die thuis is in de opvoedingsmaterie. Onder meer door vormingen komen zij tegemoet aan vragen rond opvoeding. Vandebriel haalde heel wat praktische voorbeelden aan uit zijn ervaring met het project Kids on track. Opvoeden is grotendeels een intuïtief gebeuren, maar bewust stil staan bij opvoeding is iets waar men niet aan voorbij mag gaan.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio