‘Vlaanderen moet tests met zelfrijdende auto’s toelaten’

Print
‘Vlaanderen moet tests met zelfrijdende auto’s toelaten’

Vlaanderen moet tests met zelfrijdende auto’s toelaten. Zelfrijdende auto’s hebben onder meer het potentieel de veiligheid te verbeteren en het fileleed te verminderen. Dat zegt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy in een voorstel van resolutie.

De federale regering heeft in het regeerakkoord ingeschreven dat het op zoek gaat naar een juridisch kader voor zelfrijdende auto’s. Steeds meer landen experimenteren ook met die technologische vernieuwing. Zo wil Nederland bijvoorbeeld een voortrekkersrol spelen.

En omdat het gebruik van de weg met de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden, mag Vlaanderen volgens CD&V’er Peter Van Rompuy niet achterblijven. “Vlaanderen moet klaar zijn om - van zodra de technische aspecten zijn gereguleerd - zijn wegennet open te stellen voor de zelfrijdende auto”, zegt hij.

Van Rompuy pleit voor het uittesten van de zelfrijdende auto in Vlaanderen. De tests moeten moeten wel meteen gekoppeld zijn aan een aantal voorwaarden. Zo moet een bestuurder steeds in staat zijn het stuur van de wagen over te nemen en moeten de tests uitgevoerd worden door gekwalificeerde personeelsleden van technologiebedrijven of constructeurs die zelfrijdende wagens ontwikkelen.

Van Rompuy gelooft in de mogelijke voordelen van zelfrijdende auto’s. “Ze hebben een krachtig potentieel om het aantal verkeersdoden op termijn drastisch te doen dalen. Als deze auto’s ook nog eens met elkaar communiceren, kan het ook een antwoord vormen op het fileleed dat de Vlaamse economie vandaag nog gijzelt”, klinkt het.

“Bovendien biedt het minder mobiele mensen een unieke kans om hun autonomie te herwinnen. En voor iedereen is er heel wat tijdswinst”, besluit de CD&V’er, die ook gelooft dat de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s “een boost kan geven aan het innovatief ondernemerschap in Vlaanderen”.