© Katrijn Van Giel

1 op 7 artsen vreest schadeclaims

Artsen behandelen uit schrik voor schadeclaims minder patiënten waarbij het risico op complicaties groot is. Ook voeren ze minder riskante handelingen uit en stellen ze extra onderzoek voor. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt, dat De Morgen kon inkijken.

(kld)

Iets meer dan een op de zeven artsen behandelt minder patiënten met een hoog risicoprofiel. Meer dan een vijfde stelt extra onderzoek voor om een diagnose te stellen en een bijna even grote groep verwijst patiënten door voor een second opinion. ‘De vrees voor Amerikaanse toestanden is sterk aanwezig’, luidt het.

Fonds

Patiënten of familieleden die menen dat een arts-specialist een fout heeft gemaakt, kunnen, zelfs als de fout niet bewezen is, kosteloos een schadevergoeding vragen bij het Fonds Medische Ongevallen (FMO). Dat werd in 2010 bij wet gecreëerd en moet reputatieschade voor arts en ziekenhuis voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 85 procent van de 508 ondervraagde artsen op de hoogte is van het bestaan van het fonds. Een groot deel zegt dat het een aanzienlijke impact heeft gehad op hun werkzaamheden en dat ze zorgvuldiger en defensiever zijn gaan handelen.