Buurtbewoners Schansbroek krijgen inspraak bij ontwerp buurtpark

Print
Buurtbewoners Schansbroek krijgen inspraak bij ontwerp buurtpark

Het zijn de buurtbewoners zelf die vorm mogen geven aan het ontwerp van hun nieuw Buurtpark. Foto: cn

Genk -

Plaats voor meer en beter gereglementeerde volkstuintjes en het behoud van de voetbalinfrastructuur. Dat zijn de meest voorkomende vragen tijdens een participatiebijeenkomst van buurtbewoners van de Schansbroek die samen een nieuw buurtpark ontwerpen.

‘We hebben 350 uitnodigingen verstuurd naar mensen uit de buurt met de vraag mee te werken aan het ontwerp van een nieuw buurtpark’, zegt de Genkse schepen voor Participatie, Joke Quintens (SP.A).

‘Meer dan vijftig mensen zijn daarop ingegaan en werken effectief mee aan de vorm.’

De bijeenkomst werd voorafgegaan door een wandeling waarin ze ter plekke kunnen zien om welke gebieden het nu gaat.’

Onder meer het voetbalterrein, een stuk achterliggend natuurgebied en de Schans’, gaat Quintens verder. ‘Daarna werden verschillende thematische werkgroepen opgericht. De bewoners konden kiezen in welke groep ze wilden zitten en daar hun ideeën spuien.’

Het project wordt praktisch mee ondersteund door de Vlaamse Landmaatschappij.

‘We zijn vertrokken van een wit blad’, zegt Lien Lambrechts van de VLM. ‘Op die manier krijg je ook een beter idee van wat de buurt werkelijk wil bij de herinrichting van het natuurgebied en de omgeving. Er zijn in de werkgroepen al heel wat ideeën gelanceerd. De meest terugkomende vragen zijn het behoud van de voetbalterreinen en meer ruimte voor volkstuintjes. Opmerkelijk is dat buurtbewoners daarbij vragen naar een betere reglementering voor die tuintjes.’

De ideeën die werden voorgesteld, gaan nu naar wat heet de Focusgroep. Die zal op 15 november bekijken wat realistisch is en wat niet.

Daarna wordt het plan verder uitgewerkt en in januari opnieuw voorgelegd aan de buurtbewoners.

Verwacht wordt dat begin 2016 de herinrichting ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.’


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio