Léonard: ‘Te weinig gesproken over schoonheid menselijke liefde’

Print
Léonard: ‘Te weinig gesproken over schoonheid menselijke liefde’

Aartsbisschop André-Jozef Léonard. Foto: pol de wilde-corelio

Aartsbisschop André-Jozef Léonard betreurt dat op de bisschoppensynode over het gezin in Rome te weinig gesproken is over de schoonheid van de menselijke liefde en het gezin. Volgens hem zal de synode alvast niet leiden tot het legitimeren van homoseksuele relaties door de kerk.

‘De op zich terechte publicatie van het tussentijdse document heeft tot zo vele foutieve interpretaties in de wereldpers geleid dat de synodeleden onder druk van de media in de werkgroepen teveel aandacht hebben moeten besteden aan specifieke thema’s en dit ten koste van misschien belangrijkere thema’s’, vindt mgr. Léonard.

Volgens de aartsbisschop zal de synode niet leiden tot het legitimeren van homoseksuele relaties, laat staan van het homohuwelijk. Hetzelfde geldt volgens mgr. Léonard in verband met de toegang tot de communie voor mensen wier relatie niet beantwoordt aan de regels die de Kerk voorschrijft.

Verder stelt de aartsbisschop dat alle synodedeelnemers respect en liefdevolle aandacht betoonden voor ongehuwd samenwonenden of partners van hetzelfde geslacht. ‘Niet om die relaties goed te keuren maar om ze te begrijpen en ze te begeleiden op de weg van barmhartigheid en waarheid’, aldus nog mgr. Léonard.

Perverse systemen

In de slotboodschap van de synode staat het volgende: ‘De deelnemers aan de bisschoppensynode werden verrijkt door de dialoog tijdens de synode en stellen dat die dialoog hen heeft geholpen om de levende en complexe realiteit te zien waarin de gezinnen evolueren.’

De synodedeelnemers zeggen ten volle de moeilijkheden te beseffen waarmee de gezinnen vandaag de dag geconfronteerd worden en de uitdagingen waarvoor zij staan. Zij wijzen onder meer op de economische moeilijkheden, te wijten aan ‘perverse systemen’, en op het probleem van de werkloosheid met al zijn gevolgen. De aandacht van de synodedeelnemers gaat ook uit naar de arme gezinnen, vluchtelingenfamilies en gezinnen die in oorlogsgebied leven, naar slachtoffers van mensenhandel, naar vrouwen die uitgebuit worden en naar kinderen en jongeren die misbruikt worden door hen die er zorg voor moeten dragen.

De bisschoppen roepen de regeringen en de internationale organisaties op de rechten van het gezin te promoten met het oog op het algemene welzijn. Zij herinneren er ook aan dat Christus gewild heeft dat zijn Kerk een huis is met een deur die steeds open staat, zonder iemand uit te sluiten.