Theo Francken blijft voor verhitte discussies zorgen

Print
Theo Francken blijft voor verhitte discussies zorgen

Foto: BELGA

Tijdens het plenaire Kamerdebat over de beleidsverklaring van de regering-Michel liepen de gemoederen in de late namiddag opnieuw op toen de bespreking aangevat werd over het hoofdstuk Asiel en Migratie. “Ik zal mij strikt aan het regeerakkoord houden en alle internationale regels respecteren”, zei hij in zijn repliek op de interventies waarbij de PS andermaal het ontslag van Francken vroeg.

Het was Julie Fernandez die voor de Franstalige socialisten tussenkwam en al snel kwamen de uitspraken van de N-VA-secretaris ter sprake. Onder meer fractieleidster Laurette Onkelinx trad haar partijgenote bij.

Nahima Lanjri (CD&V) en Zuhal Demir (MR) namen de verdediging van Francken op zich. “Wat vinden jullie van de uitspraken van Theo Francken zelf?”, smeet Fatma Pehlivan (sp.a) haar voor de voeten. “Als de N-VA volgens jullie racistisch is, wendt jullie dan tot bevoegde instanties uit respect voor de scheiding der machten”, repliceerde Sarah Smeyers dan weer. “Het was premier Charles Michel zelf die heeft gezegd dat de N-VA racistische tendensen heeft”, zei Francis Delpérée (cdH). Karin Temmerman (sp.a) vond de excuses die Francken bij het begin van de zitting had uitgesproken dan weer erg mager.

Inhoudelijk kreeg Theo Francken heel wat vragen van de oppositie. Hij benadrukte dat hij zich strikt aan het regeerakkoord zal houden. Aan Temmerman antwoordde hij dat hij niet op basis van economische motieven zal beslissen of iemand in het land kan blijven. Dat zal enkel op basis van artikel 9bis (humanitaire redenen) en 9ter (medische redenen) gebeuren.

De N-VA-staatssecretaris wees in zijn antwoord dat er heel wat positieve elementen in het regeerakkoord staan, onder meer inzake procedure en de strijd tegen misbruiken. Het optrekken van het aantal plaatsen in de gesloten opvang is volgens hem nodig omdat het aantal plaatsen nog nooit zo laag lag. Ook in de opvang van gezinnen met kinderen die uitgewezen moeten worden, is volgens Francken niet nieuw. Hij wees daarvoor naar maatregelen die de toenmalige bevoegde staatssecretaris Wathelet nam. Wat het intrekken van de nationaliteit betreft, benadrukte Theo Francken dat dit enkel slaat op de Syriëstrijders, wat wettelijk kan. Groot-Brittannië en Nederland doen dat vandaag al, in Frankrijk wordt eraan gedacht, aldus nog de staatssecretaris.

Voor het hoofdstuk Asiel en Migratie aan bod kwam, behandelden de Kamerleden reeds de thema’s Justitie en Binnenlandse Zaken-Veiligheid-Politie. Rond 19.45 uur startte de bespreking van de resterende hoofdstukken waaronder Mobiliteit, Overheidsbedrijven, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Landsverdediging en Openbaar Ambt. Daarna volgt de vertrouwensstemming.