‘VRT wil nieuwbouw in 2019-2020 in gebruik nemen’

Print
‘VRT wil nieuwbouw in 2019-2020 in gebruik nemen’

Foto: Photo News

De bouwwerken voor de realisatie van de nieuwbouw die de VRT op haar huidige site aan de Reyerslaan in Brussel wil realiseren zijn voorzien voor de periode 2017-2019 en de verhuis van afdelingen en medewerkers van de openbare omroep voor 2019-2020. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Mediaminister Sven Gatz op een schriftelijke vraag van Johan Verstreken (CD&V).

Eerstdaags kiest een jury 5 gegadigden uit de 64 projecten die werden ingediend om het bouwproject te realiseren. Volgens Gatz zullen deze 5 in maart 2015 hun concept en plan aanpak verdedigen waarna een jury een rangschikking in functie van de beoordelingscriteria zal overmaken aan de VRT.

Na toekenning van de gunning worden in het najaar 2015 gesprekken gevoerd met het winnende ontwerpteam om te komen tot een definitief ontwerp. Hiervoor wordt in 2016 een bouwvergunning en effectenstudies aangevraagd.

Eerder raakte bekend dat de VRT voor het nieuwe gebouw 105 miljoen euro vrijmaakt, een bedrag dat volgens Gatz ‘door verschillende experten, ondersteund door marktstandaarden, als realistisch wordt beschouwd’. Het huidige gebouw zal met uitzondering van de VRT-toren worden afgebroken.

De VRT wil de nieuwbouw onder meer financieren met de opbrengst van de verkoop van gronden waarop het huidig gebouw zich bevindt.