Vakbond dreigt met vijfde spoorstaking

Print
Vakbond dreigt met vijfde spoorstaking

Foto: BELGA

ACOD Spoor zal een bijkomende stakingsaanzegging indienen voor de periode tussen 7 en 23 november, specifiek gericht tegen de plannen voor de minimale dienstverlening bij het spoor. Dat komt bovenop de algemene staking op 15 december, en drie provinciale stakingen de weken daarvoor.

De drie grote vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB) plannen verschillende stakingsacties vanaf 24 november, over alle sectoren heen. Op 24 november zal er worden gestaakt in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen. Een week later in Namen, Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen en op 8 december in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel. Daarna volgt de algemene nationale staking op 15 december.

Maar wat het spoor betreft, wil de socialistische spoorvakbond voorafgaand bijkomende stappen zetten. ‘We gaan een stakingsaanzegging indienen voor de periode 7-23 november’, zegt Jean-Pierre Goossens, voorzitter van de Vlaamse ACOD-Spoor. In die periode zal een dag gestaakt worden, indien het tot een effectieve actie zou komen. Dat is dus nog vóór de provinciale stakingen beginnen op 24 november, waar het spoor ook aan zal deelnemen. Op die drie maandagen (24/11; 1/12 en 8/12) zal telkens maar in enkele provincies gestaakt worden bij de NMBS, maar wellicht is dat voelbaar voor veel meer forenzen.

Zonder ACV?

De spoorvakbond neemt het niet dat kersvers minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) zich reeds in de pers over de minimale dienstverlening uitliet, nog voor er sociaal overleg met de bonden was. Met de bijkomende actiedreiging wil de bond druk zetten op de minister.

ACOD Spoor zal voor de bijkomende actie overleggen met de christelijke spoorbond. Luc Piens, spoorverantwoordelijk bij ACV-Transcom, zegt echter ‘dat er op dit ogenblik bij ons geen sprake is om enig initiatief daartoe te nemen’. De vakbond neemt nog geen standpunt in en wacht eerst overleg met de minister af. Er ligt daarvoor nog geen datum vast.