Delhaize-directie: ‘Acties brengen grote economische schade toe’

Print
Delhaize-directie: ‘Acties brengen grote economische schade toe’

Foto: BELGA

De acties die donderdag plaatsvinden bij retailer Delhaize België, brengen de onderneming grote economische schade toe. Dat zegt de directie in een persbericht. Ze betreurt ‘de weigering van de syndicale partners om via dialoog tot concrete oplossingen te komen voor alle medewerkers’.

Bij Delhaize zijn donderdag onder meer de logistieke centra in Zellik en Ninove geblokkeerd, net als een tiental winkels voornamelijk in het Luikse en de regio Brussel.

De acties komen er nadat de vakbonden woensdag furieus hadden gereageerd op details over looninlevering die ze tijdens een ondernemingsraad hadden gekregen van de directie. De bonden spraken van ‘een lawine van sociale inleveringen’.

‘We begrijpen dat de aankondiging van het transformatieplan en de mogelijke maatregelen hard aankomen bij onze medewerkers, maar zijn ervan overtuigd dat deze nodig zijn om de toekomst van ons bedrijf te garanderen’, reageert Delhaize donderdagmiddag.

De directie stelt onder meer voor om pauzes niet langer te betalen en een anciënniteitsdag te schrappen, en om de loonvoorwaarden van alle medewerkers aan te passen. Volgens de bonden is er sprake van een daling van het brutoloon met 90 euro per maand.

‘De directie streeft ernaar de onzekerheid die leeft bij de medewerkers zo snel mogelijk weg te nemen’, klinkt het nog. Ze zegt dat ze de sociale partners vandaag ‘meermaals heeft opgeroepen om aan de tafel te gaan zitten’.