Rampen troffen in 2013 bijna 100 miljoen mensen

Print
Rampen troffen in 2013 bijna 100 miljoen mensen

Foto: Photo News

Wereldwijd zijn vorig jaar in totaal 99,815 miljoen mensen getroffen door een ramp. Die rampen hebben aan 22.452 mensen het leven gekost, zo blijkt donderdag uit het Wereldrampenrapport van het Rode Kruis. De aantallen liggen onder het gemiddelde van de voorbije tien jaar.

Het aantal mensen dat met een ramp geconfronteerd werd, ligt met bijna 100 miljoen mensen - waarvan maar liefst 87 procent in Azië - op het laagste aantal van het afgelopen decennium. En de 22.452 dodelijke slachtoffers van 2013 zijn er wel opvallend meer dan de 9.535 in 2012, maar toch ligt ook dat aantal nog altijd ver onder het gemiddelde van de voorbije tien jaar (97.954 doden).

Rampen hebben in 2013 voor een totaal van meer dan 94 miljard euro aan schade aangericht. Van de 529 rampen, waren er 337 natuurrampen, waaronder 305 weer-gerelateerd. Overstromingen zijn verantwoordelijk voor 44 procent van het totaal aantal doden veroorzaakt door natuurrampen. Stormen tekenen voor 41 procent van de doden.

De tyfoon Haiyan, die in november 2013 de Filipijnen trof, maakte vorig jaar de meeste dodelijke slachtoffers: 7.986. De overstromingen die veroorzaakt werden door de moessonregens in India maakten 6.054 doden. Deze aantallen liggen ver onder het aantal dodelijke slachtoffers van grote natuurrampen als de Tsunami in 2004 (226.408 doden) of de aardbeving in Haïti (222.570 doden).

‘Klimaatverandering verhoogt kwetsbaarheid’

Terry Cannon, die het onderzoek leidde, waarschuwt evenwel dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met jaarlijkse vergelijkingen. Hij benadrukt dat er ook moet gekeken worden naar de capaciteit van landen om zich voor te bereiden op een ramp.

‘Het Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis pleit voor meer aandacht voor de invloed van cultuur bij het inschatten van risico’s bij natuurrampen. Projecten gericht op risicovermindering en wederopbouw zijn minder effectief wanneer er geen rekening wordt gehouden met de invloed van culturele waarden op risico inschatting. Als we begrip hebben voor lokale opvattingen of een andere manier van handelen, dan zal dit de effectiviteit van risicovermindering bij rampen verhogen en de weg vrijmaken voor een betere voorbereiding op natuurrampen’, zegt het Internationale Rode Kruis.

De economische ontwikkelingen, de bevolkingsgroei en de verstedelijking in de ontwikkelingslanden zorgen ervoor dat steeds meer mensen gevaar lopen wanneer zich een natuurramp voordoet, klinkt het. Maar ook door de klimaatverandering dreigt de frequentie en de ernst van extreme fenomenen toe te nemen.

‘De klimaatverandering veroorzaakt de vernieling van levensmiddelen en verhoogt de kwetsbaarheid. De risico’s worden groter en extremer’, zo zegt Elhadj As Sy, secretaris-generaal van het Internationaal Comité van het Rode Kruis.

In 2013 hebben de Rode Kruis- en de Rode Halve Maanverenigingen in totaal meer dan 25,6 miljoen mensen geholpen die in 121 landen in rampgevoelige gebieden leven, om risico’s te verminderen en hen voor te bereiden op rampen.