© Wij staken niet mee!

© archief

thumbnail: null
thumbnail: null

Daar zijn de Facebookgroepen tegen de nationale stakingsdag al (poll)

Wanneer een vakbond oproept tot stakingsacties, weerklinkt meestal minstens even luid een oproep tegen zulke werkonderbrekingen. Uiteraard laten ook Facebookgebruikers dan van zich horen. Zo telt de Facebookgroep ‘Wij staken niet mee’ momenteel al duizenden leden.

fivr

Op 15 december willen de vakbonden het land volledig plat leggen. Zo hopen ze de nieuwe regering-Michel I te overtuigen verschillende besparingsmaatregelen te herzien. Maar niet iedereen is het eens met de reactie van de vakbond.

“Reeds meerdere malen is links electoraal helemaal van de kaart geveegd in Vlaanderen. Op 25 mei stemde de kiezer hen volledig weg, en koos dus op legitieme wijze voor een socio-economische herstelregering die onze huidige welvaart en toekomst kan waarborgen”, klinkt het op de Facebookgroep ‘Wij staken niet mee’.

“Dit is echter buiten de vakbonden gerekend, die reeds tijdens de regeringsonderhandelingen dreigden het land plat te leggen. Zij laten bijgevolg de wet van de straat vigeren boven de stembusgang, en dit is ons inziens een democratische rechtsstaat onwaardig. Wij keren ons resoluut af van de syndicale oorlogsretoriek en stellen onze eigen eisen tegenover deze ondemocratische en hopeloos verouderde instellingen. Laat de stembusgang, het hoogste goed in een democratie, primeren boven de straatterreur en staak niet mee op 15 december! Wij verkiezen democratie boven syndicratie.”