Indexsprong en lastenverlaging goed voor 80.000 jobs?

Print
Indexsprong en lastenverlaging goed voor 80.000 jobs?

Foto: Photo News

De indexsprong en de lastenverlaging van ongeveer 1 miljard euro die de federale regering wil doorvoeren, zou op drie jaar tijd volgens verschillende simulaties 80.000 extra jobs opleveren. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) woensdagnacht in de Kamer verklaard.

De nieuwe minister van Financiën wilde tijdens de thematische bespreking van het regeerakkoord het misverstand uit de wereld helpen dat de 2,6 miljard euro die met de geplande indexsprong gemoeid is, volledig op de koopkracht van de mensen slaat. Het bedrag heeft echter voor tweederde betrekking op fiscale druk, legde de minister uit, waardoor nog 1 miljard euro invloed op de koopkracht overblijft.

Daar staan volgens Van Overtveldt compensaties tegenover, onder andere via de forfaitaire aftrek van de beroepskosten, die op gemiddeld 250 euro per werkende neerkomt. De minister verwees daarnaast naar een andere maatregel van de centrumrechtse ploeg. De lastenverlagingen voor ondernemingen die de vorige regering-Di Rupo had gepland in 2015 en 2017, worden samengebracht in 2016. Het gaat om 960 miljoen euro. Die inspanning, samen met de indexsprong, zou op drie jaar tijd goed zijn voor 80.000 banen.

Dotatie politiezones beperkt

Tijdens de bespreking van het luik Begroting raakte ook bekend dat er volgend jaar een beperking komt op de dotatie voor de politiezones. Die dotatie bedraagt volgens premier Charles Michel 725 miljoen euro, waardoor de maximale aftopping van de indexering 14,5 miljoen euro zal bedragen. Hij kondigde aan dat daarover nog overleg volgt met de gemeenten en politiezones.

Intussen heeft de Kamer de algemene bespreking van het regeerakkoord afgerond. Omstreeks middernacht ging de thematische bespreking van start. Rond 4 uur waren de luiken Werk-Bedrijfsleven-Middenstand, Pensioenen en Financiën-Fiscaliteit-Begroting afgerond. Bedoeling is nog Sociale Zaken-Volksgezondheid en Energie-Leefmilieu af te ronden. Nadien moeten nog zeven blokken volgen.