Sint-Elisabeth en Robbedoes slaan handen in elkaar

Print
Sint-Elisabeth en Robbedoes slaan handen in elkaar

Foto: Wout Donckers

Boseind

Neerpelt - Het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth gaat samenwerken met de buitenschoolse opvang Robbedoes. De twee voorzieningen zijn gestart met de bouw van een nieuw complex in Neerpelt waar beiden in gehuisvest zullen worden. In januari 2016 moet het gebouw klaar zijn.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen VZW Sint-Elisabeth, VZW Robbedoes en de gemeente Neerpelt. Zowel Sint-Elisabeth als Robbedoes waren vragende partij voor een gebouw dat aan de eisen van beide voorzieningen voldeed. Dankzij de samenwerking worden de kosten gedrukt. Het nieuwe gebouw komt in de Haagdoornstraat. De eerste steenlegging vond plaats op 26 september, onder toeziend oog van burgemeester Raf Drieskens (CD&V).

Sint-Elizabeth zal het nieuwe complex gebruiken als buitenhuis voor personen met een handicap. Hier zullen ze voorbereid worden op zelfstandig wonen. In totaal zullen er drie leefgroepen en drie studio’s worden ingericht voor 18 jongeren. Zij zullen worden begeleid door een achttal personeelsleden.

Vzw Robbedoes staat in voor de naschoolse opvang van alle Neerpeltse basisscholen. De nieuwe infrastructuur in de Haagdoornstraat zal gebruikt worden om de kinderen in Boseind op te vangen. De kinderen van Boseind vormen de grootste afdeling in Neerpelt. Momenteel worden zij ondergebracht in tijdelijke lokalen.

In totaal zal het project 3.260.000 euro kosten. Sint-Elizabeth financiert haar eigen gedeelte van zo’n 2.200.000 euro, maar is nog in onderhandeling met het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor mogelijke subsidies. De werken van Robbedoes komen neer op 1.060.000 euro, die volledig voor de rekening van het Neerpeltse gemeentebestuur worden genomen. De werken moeten in januari 2016 afgerond zijn.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio