Paalonline te gast op de Plattelandsacademie

Print

Foto: André Caubergs

Paal

Beringen - Paalonline was te gast 'als voorbeeld dorp' op de plattelandsacademie.

Maandagavond 13 oktober was paalonline te gast op een avond georganiseerd door de Landelijke Gilden Limburg in Rapertingen-Hasselt.
Karel Lhermitte, stafmedewerker van de Plattelandsacademie wees er in zijn inleiding op dat “Dorpenbeleid” geen “Dorpsbeleid” is.
Hij beschreef kort het ontstaan van onze dorpen maar zoemde toch vooral in op de “Dorpen van nu”.
Dorpen hebben de kracht om de mensen die er wonen te mobiliseren, stelde hij.
Vraag hen om mee na te denken, “burgerparticipatie” heet zoiets en betrek hen bij het maken van plannen voor de toekomst. Een toekomst die met zorg voor het klimaat moet omgaan, tegen een sterke vergrijzing aankijkt, minder grote gezinnen zal tellen en een wijzigende economie aankondigt. Dorpen kunnen daarop antwoorden bieden omdat de oplossingen voor de net gestelde kwesties liggen in nieuwe vormen van duurzaam samenwerken en wonen.
Dorpen zijn verzamelingen van mensen, van voorzieningen en gebouwen op mensenmaat.
Globaal in Vlaanderen maar ook in veel steden en gemeenten is er nog heel wat werk op de plank om dit “dorpenbeleid” dat voor het eerst als apart beleidspunt opgenomen werd in de nieuwe Vlaamse regeringsverklaring concreet uit te werken en vorm en inhoud te geven.
Vervolgens werden 5 “cases” voorgesteld aan de aanwezigen. Achtereenvolgens kwamen Achel, Mopertingen, Paal, Rotem en Velm-Halmaal aan bod.
Jan Elsen, voorzitter, stelde paalonline voor: hoe de website ontstaan was en geleidelijk aan uitgroeide. Hij vertelde over de spinnenweb-structuur met rol van het bestuur, de verschillende werkgroepen en de freelancers.
De veelheid van activiteiten die vanuit paalonline jaar na jaar georganiseerd werden, werden kort beschreven. Vooral de samenwerking met bestaande goed uitgebouwde structuren werd aangehaald als sterk punt: de scholengemeenschappen, de parochie maar ook de verenigingen voor volwassenen en de jeugdverenigingen.
Menig aanwezige fronste de wenkbrauwen bij het beluisteren van het paalonlineverhaal.
Daar waar de meeste verenigingen immers al erg tevreden zijn als ze jaarlijks één activiteit kunnen organiseren om hun dorp in de kijker te zetten, bleek dat paalonline er in lukt om vanuit een globale visie op dorpsontwikkeling en –vernieuwing dag in dag uit alles wat in het dorp Paal gebeurt onder de aandacht te brengen en om de lokale overheid, zij het met wisselend succes, aan te sporen werk te maken van een “concreet dorpenbeleid”.
meer sfeerfoto's vind je op paalonline.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio