Bouw sociale wijk vertraagd door archeologische vondsten

Print
Bouw sociale wijk vertraagd door archeologische vondsten

Dit perceel werd voor het vooronderzoek afgegraven, maar is inmiddels weer tijdelijk dichtgegooid. Foto: ppn

Kinrooi -

Een archeologisch vooronderzoek op de Meytersveldsite in Kinrooi-centrum bracht sporen van de middeleeuwen en metaaltijden naar boven op de plek waar 78 sociale woningen komen. Het project van Landwaarts loopt nu 7 tot 8 maanden vertraging op.

Het Vlaams Erfgoed Centrum Leuven vond in het centrum van Kinrooi restanten uit de middeleeuwen en de metaaltijden. Het archeologische vooronderzoek vond voorbije zomer plaats op de projectsite Meytersveld. Daar wil sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts 78 woningen realiseren. Die werken zouden normaal al bezig moeten zijn, maar door de vondsten en het onafwendbare uitgebreide onderzoek loopt het project een geraamde vertraging van zeven tot acht maanden op.

Historische weg

Van de in totaal ruim 4 hectare grond wordt meer dan de helft verder onderzocht. Het onderzoek wordt opgedeeld in vier zones. Zo vonden de archeologen in de eerste zone in het zuidoosten van het terrein paalkuilen, greppels en een waterput waarvan ze vermoeden dat er zich minstens een middeleeuws erf bevindt. In de tweede zone, in het noorden van het terrein, vonden de onderzoekers nog paalkuilen terug, vermoedelijk uit de metaaltijden. In een zone naast de beek werden een vindplaats van karrensporen, een palenrij, greppels en concentraties kuilen aangetroffen. De karrensporen dateren vermoedelijk uit de middeleeuwen en de zandkop met een cluster van paalkuilen dateert waarschijnlijk van de metaaltijden. Tot slot ligt er ten zuiden, naast de beek, een lemen vloer van een boerderij.

Vooral de vondsten van de karrensporen en de restanten van de metaaltijden in het centrum van Kinrooi wekken de interesse van de onderzoekers. De karrensporen duiden een historische weg aan terwijl de paalkuilen al dateren van de brons- en daaropvolgende ijzertijd (800 voor Christus).


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio