Eurolanden bezorgd over Franse begrotingsplannen

Print
 Eurolanden bezorgd over Franse begrotingsplannen

Foto: AP

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem heeft maandag zijn bezorgdheid uitgesproken over de Franse begrotingsplannen voor 2015. 'Het gat tussen wat er op basis van de regels zou moeten en wat er zit aan te komen, is erg groot. Dat moet echt kleiner', zo verklaarde Dijsselbloem voor aanvang van een bijeenkomst met de ministers van Financiën van de eurolanden in Luxemburg.

Het lukt Frankrijk al sinds 2009 niet meer het begrotingstekort onder de drempel van drie procent te houden. Het land verkreeg van zijn partners in de eurozone al twee jaar uitstel tot 2015, maar dat baat vooralsnog niet. De Franse ontwerpbegroting voor volgend jaar gaat uit van een tekort van 4,3 procent. Pas in 2017 zou het Franse tekort opnieuw onder drie procent duiken.

'Het gat tussen wat er op basis van de regels zou moeten en wat er zit aan te komen, is erg groot', stelde Dijsselbloem vast. De Europese begrotingsregels staan flexibiliteit toe in periodes van economische tegenwind, maar 'dat betekent niet dat alles kan', aldus de Nederlander. 'Dat gat moet kleiner.'

Ook andere ministers kijken met zorg naar Parijs. 'De regels gelden voor iedereen en Frankrijk heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid', stelde de Oostenrijker Hans Joerg Schelling. Diens Luxemburgse collega Pierre Gramegna waarschuwde dat 'de geloofwaardigheid' van de Europese begrotingsregels 'op het spel' staat.

De Duitse minister Wolfgang Schaüble beaamde dat de Europese regels gerespecteerd moeten worden, maar hij is optimistisch dat 'een oplossing' gevonden kan worden. Waarnemers speculeren al volop over een deal tussen Parijs en Berlijn. Dijsselbloem waarschuwde maandag alvast voor afspraken die de regels van het Europese groei- en stabiliteitspact omzeilen.

Het evenwicht tussen begrotingsdiscipline, structurele hervormingen en de nood aan investeringen vormt de inzet van de eurotop die op 24 oktober in Brussel plaatsvindt. Dan beraden de staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden zich over recepten om het moeizame economische herstel in de muntunie recht te trekken. Zo pleit Dijsselbloem ervoor landen die willen hervormen makkelijker toegang te bieden tot een extra investeringsfaciliteit die er vanuit de Europese Investeringsbank zou komen.

Hoewel ze als een schaduw boven de besprekingen hangen, staan de Franse begrotingsplannen maandag niet op de agenda van de ministers van de eurolanden. Pas tegen woensdag moet elk land zijn ontwerpbegroting voor 2015 inleveren bij de Europese Commissie. Ze heeft dan zes weken tijd om een oordeel te vellen. Bij ernstige ontsporingen kan de Commissie wel reeds na twee weken om bijsturingen vragen.

Ook de nieuwe Belgische regering moet haar ontwerpbegroting indienen. Details zijn nog niet bekend. De coalitie van MR, N-VA, CD&V en Open Vld wil in 2018 een structureel evenwichtige begroting bereiken. Dat is twee jaar later dan voorzien, maar de regering maakt zich sterk dat haar traject de Europese toets zal doorstaan. Er zijn structurele hervormingen afgesproken en er wordt elk jaar 0,5 procent structureel bespaard, klinkt het. Bovendien is het begrotingstekort lager dan drie procent en bevindt België zich in het zogenaamde preventieve luik van het groei- en stabiliteitspact.