‘Hiv-testbeleid is aan een update toe’

Print
‘Hiv-testbeleid is aan een update toe’

Foto: BELGAIMAGE

Het opsporen van hiv in ons land heeft een beleidskader nodig, waarin onder meer staat welke doelgroepen de test moeten aangeboden krijgen, waar kan getest worden, wie mag testen en onder welke voorwaarden. Dat zegt UGent-doctorandus Jessika Deblonde, die het hiv-testbeleid in een aantal Europese landen vergeleek.

In België worden jaarlijks veel hiv testen uitgevoerd: in 2012 meer dan 700.000. “Met de toenemende doeltreffendheid van de behandeling wordt hiv beschouwd als een chronische en behandelbare ziekte”, verduidelijkt Jessika Deblonde. Het vroegtijdig stellen van de hiv-diagnose is belangrijk. Behandelen van mensen met hiv verbetert niet enkel de gezondheid van de betrokkenen, het verkleint ook het risico op verdere overdracht. In deze context wordt gestreefd naar een ruim en actief aanbod van de test om de hiv-diagnose te kunnen vaststellen.”

In ons land keurde toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx vorig jaar het “Nationaal hiv-plan” goed, met 53 acties binnen vier domeinen (preventie, testen, zorg en levenskwaliteit), maar het is wachten op de implementatie. “België heeft in tegenstelling tot een aantal andere Europese landen geen specifiek beleidskader met betrekking tot het opsporen van hiv, wel een aantal richtlijnen rond prenataal testen of een wet betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen uitgevoerd kunnen worden.”

Er moet volgens Deblonde verder geïnvesteerd worden in het sensibiliseren van de doelgroepen en de training van huisartsen en specialisten om meer actief te testen, maar opvallend, ook het “gedemedicaliseerd testen” moet volgens haar kunnen. “Testen buiten de medische sfeer zou aangewend kunnen worden om de test op een laagdrempelige wijze aan te bieden aan prioritaire doelgroepen of op plaatsen waar men een hoge hiv-prevalentie mag verwachten. Uiteraard zal ‘gedemedicaliseerd’ testen moeten plaatsvinden in samenwerking met bestaande structuren zoals aidsreferentiecentra en -laboratoria, zodat een hoogkwalitatieve testservice gegarandeerd wordt, waarbij mensen met een positief testresultaat onmiddellijk gelinkt worden met de zorgverlening”, aldus nog Deblonde.