Banken geven te vaak verkeerde informatie aan klanten

Print

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft de banken 62 maal op de vingers getikt wegens inbreuken op de gedragsregels over correcte informatieverschaffing aan hun klanten. Dat schrijft Le Soir.

Na een jaar van controles van FSMA-inspecteurs in de periode 2013-2014 bij de bankagentschappen werden 115 overtredingen vastgesteld op de regels inzake beleggingsadvies. In 62 gevallen leidde dat tot een bevel om orde op zaken te stellen, aldus het rapport waar ook De Standaard naar verwijst.

De tekortkomingen die de FSMA vaststelde, hadden voornamelijk betrekking op het gebrekkig (of helemaal niet) inwinnen van informatie over de klanten, een slecht gebruik van die verzamelde informatie, een gebrek aan kennis door de bankiers zelf en het verstrekken van advies dat niet beantwoordt aan de echte noden van de klanten.

Gezien het belang gaat de FSMA het onderzoek, dat in mei 2013 werd opgestart, nog voortzetten tot eind 2014.

(belga)