Frank Vandenbroucke plaatst vraagtekens achter het regeerakkoord

Print
Frank Vandenbroucke plaatst vraagtekens achter het regeerakkoord

Frank Vandenbroucke Foto: belga

De expertencommissie Pensioenhervorming, die mede door oud-minister Frank Vandenbroucke geleid wordt, heeft vragen bij de pensioenhervorming die in het centrumrechtse regeerakkoord wordt aangekondigd. Dat was vrijdagochtend te horen op Radio 1.

Frank Vandenbroucke benadrukte dat het regeerakkoord afwijkt op een aantal punten van hetgeen hij met de expertencommissie Pensioenhervorming heeft voorgesteld. ‘Een aantal dingen die wij voorstellen, staan niet in het regeerakkoord. Het is dus geen kopie’, aldus Vandenbroucke op Radio 1.

Vandenbroucke pleit ervoor dat de grondige hervorming gepaard moet gaan met ‘geduldig sociaal overleg’. ‘De ervaring in andere landen bewijst dat je zeer veel tijd nodig hebt en zeer veel overleg moet plegen om die hervormingen op een grondige wijze te doen. Maatregelen op korte termijn moeten ook stroken met de zaken die je op lange termijn wil bereiken.’

Structurele hervorming op lange termijn

In het regeerakkoord staat dat er een grondige hervorming nodig is en dat de architectuur van het pensioenstelsel moet veranderen en verbeteren. ‘Dat zijn allemaal fundamentele dingen’, zegt Vandenbroucke op Radio 1. ‘Maar je moet ze dan ook op een correcte manier naar de praktijk vertalen.’ De commissie met Vandenbroucke mist op dit moment in het regeerakkoord dus een structurele hervorming op lange termijn. De commissie betreurt dat de nadruk is komen te liggen op een verhoging van de pensioenleeftijd tot 67. De commissie zelf is niet per se tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Maar zij vinden wel dat de klemtoon niet moet liggen op leeftijdscriteria, maar wel op de lengte van de loopbaan.

Afschaffing van de pensioenbonus, zoals de regering-Michel wil, gaat volgens de commissie in tegen het streven om mensen langer aan het werk te houden.

Professoren en politici willen niet met pensioen

‘Een overleg met vakbonden en werkgevers is op dit moment noodzakelijk en een prioriteit. We willen met deze expertencommissie ons nuttig maken voor iedereen die een stem heeft in deze discussie’, zegt Vandenbroucke op Radio 1.

‘Voor de meeste professoren en politici is hun werk hun vrijheid. Maar voor veel mensen is het pensioen en het vooruitzicht naar het pensioen een vorm van vrijheid. We moeten werkende mensen dus voldoende vrijheid geven, zodat ze voldoende hun ding kunnen doen, om het langer werken leefbaar voor hen te houden’, besluit Vandenbroucke.