Oeverherstel op de Herk

Print

Hoepertingen

Borgloon - In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft Natuurpunt is een stukje van de waterloop de Herk in het natuurgebied de Meersbeemden herstelt

Oeverherstel op de Herk in de Meersbeemden .In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft Natuurpunt is een stukje van de waterloop de Herk in het natuurgebied de Meersbeemden herstelt. In de jaren 70 en 80 werden er op onze Vlaamse waterlopen grote ruimingswerken uit gevoerd met de bedoeling het water zo snel mogelijk uit een bepaald gebied te krijgen . Een ander gevolg van deze rechttrekkingen was dat de wateroverlast zich op piekmomenten verplaatste naar stroomafwaartse gebieden. Vaak waren dit de lager gelegen woonkernen, hetgeen meermaals voor een hoop waterellende zorgde. Het herstel dat op de gronden van natuurpunt werden de oevers afgeschuind en werden microprofileringen in de beek aange¬bracht. Hierdoor geven we weer ruimte en kansen aan water, maar ook aan oeverplanten, libellen en amfibieën. Natuurpunt hoopt met deze ingreep een rijkere waterbiotoop te krijgen en de verdroging die op bepaalde percelen in deze beekvallei zich heeft voorgedaan te verbeteren .Op termijn zal ook de Golmeerzolbeek terug zijn natuurlijke meanders krijgen. Stefan CarolusConservator vallei van de Herk


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio