20% meer asielaanvragen op jaar tijd

Print

In september 2014 werden 1.797 asielaanvragen in België ingediend. Dat is een stijging van 21 procent in vergelijking met september 2013, en het grootste aantal asielaanvragen dat in een maand werd ingediend sinds oktober 2012. Dat blijkt uit cijfers op de website van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS).

In september vormden de asielzoekers van wie de nationaliteit onbepaald is, de belangrijkste groep: 229 aanvragen, 12,7 pct van het totaal. Het gaat volgens het CGVS hoofdzakelijk over asielzoekers van Palestijnse herkomst.

De andere voornaamste landen van herkomst van asielzoekers waren Syrië (206 aanvragen, 11,5 pct), Irak (181 aanvragen, 10,1 pct), Afghanistan (128 aanvragen, 7,1 pct) en Guinee (81 aanvragen, 4,5 pct). Rusland (4,2 pct), Eritrea (3,5 pct), Albanië (3,2 pct), de Democratische Republiek Congo (2,9 pct), Kosovo (2,9 pct) en Pakistan (2,1 pct) vervolledigen de top 10 van de landen van herkomst.

Sinds het begin van 2014 bedraagt het beschermingspercentage van het CGVS 43,6 pct: 4.210 positieve beslissingen op 9.649 beslissingen ten gronde. Voor Syrië bedraagt het beschermingspercentage voor de eerste negen maanden van het jaar 97,1 pct. Voor Afghanistan en Irak bedraagt dit beschermingspercentage respectievelijk 78,4 pct en 77,4 pct.