Wat als ebola naar België komt?

Print
Wat als ebola naar België komt?

Het appartement van de ebolapatiënt uit Dalles, in de VS, wordt grondig gereinigd Foto: AFP

Volgens Amerikaanse wetenschappers bestaat er een kans van 40 procent dat ebola tegen eind oktober België bereikt. Niet dat er meteen reden is tot paniek, maar wat moet en zal België dan doen als het zo ver komt?

Stel: eind oktober kent België inderdaad een eerste patiënt met de symptomen die duiden op ebola. Dan moet alles snel gaan: er is een taakverdeling tussen de universitaire ziekenhuizen, de overheid, defensie, het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en de gezondheidsinspectie.

In afwachting van een definitieve diagnose gaat een patiënt in een van de universitaire ziekenhuizen in België in isolatie. Er wordt een bloedstaal genomen en opgestuurd naar Hamburg. Het Bernhard-Nocht-Instituut voor Tropische Geneeskunde in Hamburg kan binnen de 12 uur laten weten of een vermoedelijke patiënt inderdaad aan ebola lijdt.

Krijgt België vanuit Hamburg een ‘positief’ bericht, dan moet de patiënt volgens voorschriften van de Hoge Gezondheidsraad naar een gespecialiseerde instelling in het buitenland. ‘Dat kan even duren en is niet altijd mogelijk’, zegt Erika Vlieghe, hoofd hospitalisatie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. ‘Een aantal universitaire ziekenhuizen hebben zich bereid verklaard om patienten met mogelijke ebola-infectie op te vangen.’

Patiënten kunnen, naast een goede ondersteunende therapie - vocht toedienen, longen en nieren ondersteunen - ook specifieke antivirale of immuuntherapie krijgen. Het tropisch instituut zal op zoek naar alle mogelijke middelen die kunnen helpen. ‘Van het product ZMapp, dat onder meer aan twee Amerikanen en een Spanjaard is gegeven, is quasi geen voorraad meer’, aldus Vlieghe. ‘Een hyperimmuun serum, een mix van antilichamen van patiënten die ebola hebben overwonnen, kan helpen, maar is moeilijk verkrijgbaar.’

Om een uitbraak in België volledig in te dammen, worden alle personen met wie de besmette persoon in contact is gekomen van zodra de symptomen begonnen, opgevolgd. Dat is de taak van de gezondheidsinspectie. ‘De inspectie zal bijvoorbeeld vragen aan die mensen om twee keer per dag hun temperatuur te meten. Als iemand ziek wordt, gaat die meteen in quarantaine.’ Vroeger hoeft dat niet, want mensen zijn pas besmettelijk van zodra ze ziek zijn.