Op z'n Alkens

Print
Alken - Hier volgen weer een aantal doordenkertjes in het sappig Alkens.

Van geild koeint dje urre knèch maoke ma da.n joent het urre mester.

Van geld kan je je knecht maken, maar dan het wordt het je meester.

Leig minse zèn minse, dei vol zèn van hun eigen.

Lege mensen zijn mensen, die vol zijn van hun eigen.

Truirt ni om schaun verv lo.ge daog, ma zeit blij da ze ter warre.

Treur niet om schoon vevlogen dagen, maar wees blij dat ze er waren.

Wei bi-jter da ne mins is, wei minder gemekkelek dat ter slèch dinkt van nen a.ndere.

Hoe beter een mens is, hoe minder gemakkelijk dat hij slecht denkt van iemand anders.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio