Genk selecteert zes kerken voor mogelijke herbestemming

Print

De kerk van Hoevelzavel Foto: HBVL

Genk -

Zes kerkgebouwen op het grondgebied van de stad Genk komen in aanmerking voor een herbestemming. Met drie resterende moederkerken en vijf bijkomende nevenkerken moet de katholieke gemeenschap over voldoende infrastructuur beschikken om alle erediensten uit te voeren. Dat werd verteld bij de voorstelling van het nieuwe “kerkenplan” dat het stadsbestuur en de parochiale verantwoordelijken maandag presenteerden in Genk.

Het is op vraag van de Vlaamse overheid dat het Centraal Kerkbestuur Genk en de stad een ontwerp van toekomstvisie hebben gemaakt over de evolutie van de katholieke kerken op hun grondgebied.

Het studiewerk heeft opgeleverd dat het wenselijk is om op termijn te evolueren naar drie federaties van parochies met elk één moederkerk. Deze zijn gekozen op basis van hun cultuur-historische waarde en geografische ligging. Het gaat om de kerken van het centrum, die van Winterslag en van Waterschei. Daarrond worden 5 nevenkerken in stand gehouden om aanvullende erediensten te doen, meer bepaald in Bret-Gelieren, Hoevenzavel, Zwartberg, Kolderbos-Langerlo en Boxbergheide. De overige zes kerkgebouwen kunnen in aanmerking komen voor neven- of herbestemming. Het gaat om Maria Goretti (Bokrijk), St.-Eventius (Winterslag), OLV van Bijstand (Oud-Winterslag), OLV van de Rozenkrans (Termien), OLV Tenhemelopneming (Oud-Waterschei) en St.-Jozef (Sledderlo).

“We kunnen niet om de realiteit van de kleiner wordende geloofsgemeenschappen heen”, zegt EH Deken Jaak Hermans. “Vandaar dat we geloven dat de acht kerken op langere termijn volstaan om in Genk aan de pastorale noden te voldoen.” In de komende vijf jaar zal bekeken worden wat de alternatieve bestemming kan zijn voor de overige zes kerken, die voorlopig alleen nog subsidies krijgen voor instandhoudingswerken.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio