Parket op eerste procesdag: ‘Regie der Gebouwen door en door corrupt’

Regie der Gebouwen: 'Wel maatregelen genomen tegen wie betrokken was bij corruptie'

Print
Regie der Gebouwen: 'Wel maatregelen genomen tegen wie betrokken was bij corruptie'

Foto: Filip De Smet

De Regie der Gebouwen, en dan vooral de buitendienst Brussel I, was door en door corrupt. Dat heeft substituut-procureur des Konings Olivier Coene maandag verklaard bij de opening van het proces over de beweerde wantoestanden bij de parastatale. 'Wie bij de Regie aan de slag ging, kon kiezen: meedraaien of overgeplaatst worden', zei de openbaar aanklager. Woordvoerder Johan Vanderborght ontkent dat de Regie niet meewerkte aan het onderzoek. 'We hebben alle maatregelen tegen de betrokkenen genomen die we konden nemen', zegt hij maandagavond in een persbericht.

Het monsterproces tegen de Regie der Gebouwen is maandag van start gegaan. Het parket schetste meteen een niet al te fraai beeld van de organisatie. 'De Regie der Gebouwen werd in 1971 opgericht en was toen verantwoordelijk voor een hele reeks overheidsgebouwen, maar zag haar bevoegdheid steeds maar afkalven door de regionalisering en privatisering', aldus het parket. 'Dat zorgde ervoor dat het personeel gedemotiveerd geraakte. Een audit uit 2005 legde een volslagen gebrek aan ethiek, transparantie en gebrek voor de toegewezen budgetten bloot.'

Vier anonieme brieven betekenden in 2005 het begin van vier opsporingsonderzoeken die uiteindelijk aanleiding gaven tot het gerechtelijk onderzoek. Volgens substituut Coene bleek uit dat gerechtelijk onderzoek dat ambtenaren en aannemers op allerlei manieren afspraken maakten om werken toe te wijzen.

Monopolie

'Zo deden ambtenaren vaak een beroep op steeds dezelfde aannemers en werd zo een soort monopolie gecreëerd. Die aannemers kregen als eerste te horen welke werken ze toegewezen zouden krijgen, stelden hun prijs vast en gaven die dan door aan hun zogenaamde concurrenten, die vervolgens een hogere prijs vroegen', aldus Coene. 'Ambtenaren aanvaardden de uitgevoerde werken en facturen vaak zonder die te controleren en lieten zelfs werken betalen die nooit waren uitgevoerd. In ruil kregen ze allerlei voordelen, zoals geld of reizen, of werden er gratis of met fikse kortingen werken uitgevoerd aan hun woningen.'

De Regie stelt zich burgerlijke partij op het proces, maar dat kan voor het parket niet. 'De Regie heeft zelfs nooit enige tuchtsanctie genomen tegen de betrokken ambtenaren.'

Wel degelijk maatregelen genomen

Dat laatste ontkent de Regie der Gebouwen nadrukkelijk. 'De Regie der Gebouwen werkte van in het begin volledig mee aan het gerechtelijk onderzoek waarvan zij in januari 2006 op de hoogte werd gebracht en stelde zich toen al burgerlijke partij', zegt woordvoerder Johan Vanderborght maandagavond in een persbericht. 'Op dat tijdstip was de Regie der Gebouwen al twee jaar bezig met haar hervorming. Een verregaand consistent hervormingsplan hervormde niet alleen de structuur van de organisatie maar ook de interne organisatie, controle en werkprocessen werden vernieuwd.'

'Wat de interne maatregelen betreft tegen de betrokken personeelsleden, heeft de Regie de toen mogelijke wettelijk beschikbare disciplinaire en statutaire maatregelen genomen, zoals de uitvoering van andere taken, de overplaatsing naar een andere dienst en het zo veel mogelijk voorkomen van contacten met aannemers', gaat de woordvoerder verder. 'Toen we de toelating kregen om het gerechtelijke dossier in te zien, in september 2007, werden tuchtprocedures opgestart. Die procedures konden toen nog niet worden voltooid omdat we de strafprocedure moesten afwachten. Na de eindvordering van de Procureur des Konings en de verwijzing van de verdachten naar de correctionele rechtbank werden bijkomende ordemaatregelen genomen en werden de nog in dienst zijnde betrokken ambtenaren preventief geschorst.'